12:88:00
    Kereső: települések látnivalók
 Címlap
 Látnivaló keresés
 Látnivaló feltöltés
 Szálláshely keresés
 Szálláshely feltöltés
 Program keresés
 Program feltöltés
 Képgaléria
 Üzletpolitika
 Hasznos linkek


Teljes találat 7852 látnivalóban


Szent Erzsébet Római katolikus templom Alsózsolca

Cím: 3571 Alsózsolca, Szabadság u. 29.
Link: www.alsozsolca.hu

A mai Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templom 1977-ben épült. A régi Szent Miklós tiszteletére emelt templomáról 1332-ben történik először említés. Ez román stílusban épült - 7 x 11 méter alapterülettel. A tizedfizetés mennyiségét tekintve az Árpád-korban a Borsod megyében létező 92 templom közül a 41. helyen állt. 1548-ban Alsózsolca még római katolikus vallású falu. A Szent Miklós templom a török korban elpusztult.


Római katolikus plébániatemplom - Piliscsaba

Cím: 2081 Piliscsaba, Templom tér
Link: www.piliscsaba.hu
Telefon szám: +36-26-375-024

A falu első újkori templomát 1728-ban építették a klarisszák a Szent Szűz nevének tiszteletére. A szegényes sövény építmény helyére 1748-ban új épületet emeltek; a jelenlegi templom 1778-1781 között épült fel. A kész templom az érett barokk építészeti stílus jegyeit viseli magán; berendezése a klarisszák feloszlatása után Budáról került ide.


Pilisszentkereszt római katolikus temploma

Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 6
Link: www.szentkereszt.hupont.hu
Telefon szám: +36-26-347-619
Kapcsolattartó személy: Ackermann Kálmán plébános atya

Pilisszentkereszten a ma is látható barokk stílusú templom a pálos atyák vezetésével 1766-ra épült fel, és a Szent Kereszt titulust kapta. 22 m magas tornya csak 1803-ra készült el.


Római katolikus templom - Pilisvörösvár

Cím: 2085 Pilisvörösvár, Templom tér 1.
Link: pvvek.uw.hu
Telefon szám: +36-26/330-025
Kapcsolattartó személy: Boros Zoltán

Az 1696-ban épült Római Katolikus Nagyboldogasszony Templom. 1703-ban épült, klasszicista stílusban. Építője Johann Danckmayr, helyi kőműves. Benne: rusickai fehér és süttői vörös márványból készült műemlék főoltár, mely 1945-ig a fővárosban, a királyi várban állt.


Római katolikus templom Zsámbék

Cím: Zsámbék
Link: www.kszentjanos.gportal.hu
Telefon szám: +36-23-342-316
Kapcsolattartó személy: Holnapy Dénes Márton
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro

A Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt templom építésére 1749-54 között került sor, egyhajós,homlokzat előtti toronnyal. Kapuja kőkeretes,címer díszíti. A 250 éves barokk templomot nemrég újították fel. A felújítás kiterjedt az óraszerkezetre, a harangra és a szép hangzású orgonára is.


Bezedek Szent Vendel római katolikus temploma

Cím: 7782 Bezedek, Kossuth Lajos u. 73.
Link: www.templomaink.hu
Telefon szám: +36-69 371-028

 
Bezedek Szent Vendel római katolikus temploma 1893-ben épület, 1994-ben újították fel.


Evangélikus templom - Pécs

Cím: Pécs

A kis előkertben álló templomot és az utca két oldalán álló lelkészlakot és lelkészi hivatalt 1874-ben Baldauf János építész tervei szerint emelték. Az épületek előtt finom mintázatú rácskerítés látható. A templomban Madarász Viktor 1880-ban festett: Krisztus az Olajfák hegyén című oltárképét tekinthetjük meg.


Református templom Rádfalva

Cím: 7846 Rádfalva,
Telefon szám: +36- (72) 379-061
Link: radfalva.dunantulinaplo.hu

Rádfalva református temploma.


Agárdi római katolikus templom

Cím: 2484 Gárdony-Agárd, Gesztenye sor
Telefon szám: +36-22 370 350
Link: www.gardony.hu

Agárd római katolikus templom az 1930-as években épült, amelyet Szent István tiszteletére szenteltek fel.


Római katolikus templom - Bicske

Cím: 2060 Bicske, Hõsök tere 1.
Telefon szám: +36-22-350-751
Link: www.bicske.hu

Bicske városának legrégibb katolikus temploma az Árpád-korban épült. a mai Szentháromság templom is középkori alapokra épült, amit azonban 1701-ig a reformátusok használtak. 1723-ig bezárólag missziós atyák látták el az Egyházközség lelki gondozását. Ekkor került a városba Padányi Bíró Márton a későbbi veszprémi püspök. Az ő ittléte alatt kezdett igazán fejlődni az egyházközség és a templom. 1727-ben szentelik fel a Szentháromság tiszteletére, majd 1768-74 között nyeri el végleges barokk formáját.


Római katolikus templom - Cece

Cím: 7013 Cece, Rákóczi Ferenc út
Telefon szám: +36-25 235-055
Link: www.cecei.plebania.hu

Cece új templomról az 1796.évi vajtai can.vis. beszél. De Cece tovább is Vajta filiája. Sajnos a can.vis. az építés megkezdésének időpontját nem említi. kimondott kegyura a templomnak nincs. Az építkezést a Kapuváry Antal veszprémi kanonok, Szent Pantaleonról nevezett c. apát szorgalmazta, és pénzelte édesanyjával: Özv. Kapuváry Józsefnével, szül. Sixti Franciskával. Bár mások is adakoztak a templom építésére. A felszerelés költségeit részben Kapuváry apátkanonok, részben a templompénztár viselte. A templomot Kapuváry Antal apátkanonok benedikálta a Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére.


Református templom - Csákvár

Cím: Csákvár
Link: www.csakvar.hu

1749-1786 között építették majd az 1800-as évek elején átalakították.


Római katolikus templom - Csákvár

Cím: Csákvár
Link: www.csakvar.hu

1748-ban épült barokk stílusban.Kéttornyos homlokzata van,főkapuja fölött Patrona Hungariae-szobor és Esterházy címer látható.


Római katolikus templom - Fehérvárcsurgó

Cím: 8052 Fehérvárcsurgó, Kossuth Lajos u. 1.
Link: www.fehervarcsurgo.hu
Telefon szám: +36-22 426-029

Fehérvárcsurgó római katolikus temploma (Alexandriai Szent Katalin) XIV. századi eredetű.


Lovasberény római katolikus temploma

Cím: 8093 Lovasberény, Kossuth út 74
Link: www.lovasbereny.hu

A templom építését Cziráky Antal gróf és felesége, Batthyány Mária grófnő határozták el. Terveit az Egri Székesegyház építésze, Hild József készítette, aki az említett székesegyház mintájára kupolás empire stílusú, klasszikus, szép arányú templomot tervezett, amely terveket többek között pesti és bécsi mesterek valósították meg, 1832. és 1834. között. Hild József lovasberényi építésvezető pallérja Katzenbeisser Mihály volt.


Martonvásári Szent Anna-templom

Cím: 2462 Martonvásár, Dózsa Gy. u. 16.
Link: www.szfvar.katolikus.hu
Telefon szám: +36-22 460-179

Martonvásár mai Szent Anna-temploma 1764-77 közt épül. Tárnok, majd 1749-tõl Ráckeresztúr filiája, 1772-tõl helyben lakó ferencesek pasztorálják. 1788-tól plébánia.


Kapucinus templom, Zárdatemplom - Mór

Cím: 8060 Mór, Kapucinus tér 1.
Telefon szám: +36-22-400-767

A Kapucinus tér keleti oldalának széles, lép csô zetesen megközelíthetô magaslatán épített templom Mór jellegzetes épülete. 1881. évi újjáépítése során elôször csonka tornyot kapott és csak évekkel késôbb nyer te el ma ismert formáját. Mindhárom oltár képe Johann Norbert Baumgartner bécsi ka pu cinus festôtôl származik. Az oltár mellett az 1848-ban meggyilkolt Lamberg Fülöp Ferenc vörösmárvány emléktáblája áll. A kiterjedt Lam berg család több tagját a templom altemp lo má ban temették el. A rendház a templo mmal egy be épített, nyolctengelyes kivitelű. Kb. 10000 kötetes, jó ál la potú rendi könyvtára van.


Sukoró református temploma

Cím: 8096 Sukoró, Fõ u. 66.
Telefon szám: +36-30 552-3857
Kapcsolattartó személy: Horváth Gáborné Fekete Éva
Link: www.sukoro.hu

Sukoró jelenlegi református temploma valószínűleg 1702-ben épült, Tatai János prédikátor szolgálata alatt. 1848.09.28-án a Pákozdi csata előtti haditanács színhelye volt.


Cisztercita templom és rendház - Székesfehérvár

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent János köz 1.
Telefon szám: +36-22-315-447
Kapcsolattartó személy: Ujfalussy Gusztáv Ottó
Link: www.szfvar.katolikus.hu

Nepomuki Szent János - templomot a jezsuiták építteték 1745-1751 között. A rend feloszlatása után a pálosok, majd a belváros német polgárai használták. Ettől kezdve a cisztercitáké lett. Provinziális barokk templom. Szép barokk kőkeretes kapuja van, a kapu barokkosan hajló ívének zárókövében MDCCLI évszám (1751). A kapuszárnyak és a felettük lévő vasrács -a jezsuiták címerével-, gyönyörű kovácsoltvas munka.


Karmelita templom - Székesfehérvár

Cím: 8000 Székesfehérvár, Petőfi u.

A karmeliták templomukat 1731-1769 között építették, de egy korabeli feljegyzés szerint 1732 őszén az eredetileg Karmelhegyi Boldogasszony tiszteletére szentelt templomukat már használatba vették. A tervező-építő neve nem ismert.


Rác templom - Székesfehérvár

Cím: 8000 Székesfehérvár, Rác u. 1.

Rácváros büszkesége egy 18. századi görögkeleti ortodox templom,amelynek kiemelkedő ékessége rokokó ikonosztáza.A templom körül kialakított skanzenben gazdag helytörténeti anyag látható.


Római katolikus templom - Velence

Cím: 2481 Velence, Fő u. 70.
Telefon szám: +36-22 472-149

Velence római katolikus temploma 1827-30 között épült.


Római katolikus templom - Bajna

Cím: 2525 Bajna,
Link: www.templomaink.hu

Bajna templomát 1484-ben építették, egy hajóval, gótikus stílusban, majd 1880-ban Simor János esztergomi hercegprímás jóvoltából kereszthajóval és két mellékhajóval bővült. Figyelemre méltó a falba illesztett faragott gótikus szentségfülkéje és bélletes kapuja.


Bajót római katolikus temploma

Cím: 2533 Bajót,
Link: www.bajot.hu
Telefon szám: +36-33-449-154

Bajót temploma, mind történeti, mind mûvészettörténeti, mind régészeti szempontból értékes helyet foglal el a magyar emlékanyagban. Legrégebbi része a torony a 13. sz. közepérõl származik. Építtetõje valószínûleg Bajóti Simon volt. Eredetileg a bajóti vár lakótornyának épülhetett.(?) A vár épületeinek maradványai a templom D-i részén ma is láthatók. Az elpusztult várfalak alapjait a templomtól 100 m-re találták meg.


Római katolikus templom - Császár

Cím: 2858 Császár, Kossuth Lajos u. 101.
Link: www.csaszartemplom.hu
Telefon szám: +36-34-371-067
Fax szám: +36-34-371-067

Császár település legnagyobb látványossága a katolikus műemléktemplom, amelyet - mint annyit a környéken - az Eszterházyak kedvelt építésze, Fellner Jakab emeltetett.


Szent Borbála templom - Dorog

Cím: 2510 Dorog, Körönd u. 3.
Link: www.dorog.hu
Telefon szám: +36-33 431-783

A dorogi Bányalelkészség a Szent József plébániából vált ki. Eleinte nem volt önálló lelkészség, csak később szervezték azzá. A hozzá tartozó Szent Borbála templom építése 1924-ben Gáthy Zoltán építészmérnök tervei alapján kezdődött. Először csak a torony készült el. 1931. augusztus 23-án Serédi Juszticián hercegprímás szentelte fel, az akkorra elkészült templomot.


Református templom - Dunaalmás

Cím: Dunaalmás
Link: www.dunaalmas.hu

1895-ben épült, az egykori gótikus templom helyén.


Római katolikus templom - Dunaalmás

Cím: Dunaalmás
Link: www.dunaalmas.hu

Barokk, 1754-ben épült.Homlokzati tornya van,hajója dongaboltozatos és szentélyét félkupola fedi.


Római katolikus templom - Kisbér

Cím: 2870 Kisbér, Batthyány tér 5.
Link: www.kisber.hu
Telefon szám: +36 34 352 383

A település mai képéhez jól illeszkedik a városközpont ezerhétszázas évek végén épült római katolikus temploma. A későbarokk, sisak nélküli toronypár és a homlokzat jellegzetessé teszi az épületet, éppúgy, mint a száz évvel később felhúzott fő és mellékoltárai. A mára műemlékké nemesült, kétboltszakaszos templom építéséről az akkori kegyúr, Batthyány Theodor rendelkezett.


Szőnyi római katolikus templom

Cím: 2921 Szőny, Széchenyi u. 3.
Link: www.gyor.egyhazmegye.hu
Telefon szám: +36-34 342-719

A szőnyi római katolikus templom 1774-1778 között épült barokk stílusban. Belseje egyhajós,a szentély boltozatán freskó található.


Református templom - Lábatlan

Cím: Lábatlan, Dózsa György u. 112.
Telefon szám: +36-33-361-585

Lábatlan református temploma a XV. században gótikus formában épült,a XVIII. században barokká alakították.


Református templom - Nagyigmánd

Cím: 2942 Nagyigmánd, Szikszai u. 53.
Telefon szám: +36-34-356-405
Kapcsolattartó személy: Sugár Tamás református lelkipásztor
Link: www.nagyigmand.hu

Nagyigmándon a reformátusok új templomot építettek. A régi helyén épült fel a mostani templom 1889-ben.


Római katolikus templom - Nagyigmánd

Cím: 2942 Nagyigmánd, Bercsényi Miklós u. 1.
Telefon szám: +36-34-356-589
Link: www.nagyigmand.hu

Nagyigmándos a mai is álló barokk stílusú római katolikus templomot Fellner Jakab tervei szerint építették 1775-1777-ben. Szószéke és Mária mennybevitelét ábrázoló mellékoltára is 18. századi. A templom melletti barokk plébániaház is Fellner tervei alapján készült 1749-ben


Református templom - Neszmély

Cím: 2544 Neszmély, Fő út 171.
Telefon szám: +36-34 451-771
Link: www.neszmely.hu

Neszmély református temploma a XV. században épült gótikus stílusban. Eredetileg bencés apátsági templom volt, majd a török időkben dzsámiként használták.


Római katolikus templom - Süttő

Cím: Süttő
Link: www.sutto.hu

1778-ban épült.Érdekessége a Szent Lipótot ábrázoló oltárkép,amely Ausztriából került ide.


Száki evangélikus templom

Cím: Szákszent

A klasszicista templom 1848-ban épült, az 1610-ben készült vályogtemplom helyén.


Száki római katolikus templom

Cím: Szák, Templomdomb
Telefon szám: +36-34/371-219
Fax szám: +36-34/371-304
Kapcsolattartó személy: Farkasvölgyi Károlyné
Link: www.farkasvolgyierdekes.firmcenter.com

A XV. században épült, gótikus stílusban. 1766-ban Fellner Jakab barokk stílusúra alakította. Homlokzat előtti tornya, két rézsút álló támpillérrel, még őrzi gótikus formáját. Hajójának elején is megmaradtak a támpillérek. Szentélye egyenes záródású.


Szent Kereszt felmagasztalása templom Tata

Cím: 2890 Tata, Kossuth tér 15.
Telefon szám: +36-34 588-163
Link: www.tata.hu

Tatán a Szent Kereszt felmagasztalása templom késő barokk templom, melynek berendezése a 18. századból való. A belső tér egyhajós, csehsüveg boltozattal.


Vértessomló római katolikus temploma

Cím: 2823 Vértessomló, Petőfi utca
Telefon szám: +36-34 493-120
Link: www.vertessomlo.hu

Vértessomló római katolikus templomát Fellner Jakab építette a 18. század közepén. A kápolnát 1875-ben barokk stílusú templommá alakították. Búcsújáró hely lett.


Vértesszőlős római katolikus temploma

Cím: Vértesszőlős
Link: www.vertesszolos.hu

A vértesszőlősi műemlék templom homlokzatán elhelyezett emléktáblán olvasható, hogy Fellner Jakab tervei alapján 1792-ben épült. Berendezéséből legérdekesebb a copf szószék, a pelikános tabernákulum és a fafeszület.


Torvaj római katolikus temploma

Cím: 8660 Torvaj,
Link: torvaj.eoldal.hu
Telefon szám: 06-84 321-808

Torvaj római katolikus temploma 1755-ben épült, barokk stílusban.


Református templom - Várda

Cím: 7442 Várda, Fő utca 85.
Link: www.varda.hu

A Várda utcaképbe illeszkedő református templom védendő építészeti és településtörténeti érték.


Római katolikus (Szent György) templom - Ják

Cím: Ják

Bencés szerzetesek számára épült 1241-1256 között.Magyarországnak talán ez a legjelentősebb román kori emléke.


Szent Imre templom - Badacsonytomaj

Cím: 8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 2.
Telefon szám: +36-87/471-250
Link: www.badacsonytomaj.hu

Badacsonytomajon érdemes megtekinteni a háromhajós, kéttornyú bazalttemplomot, mely 1930-1932 között épült neoromán stílusban, figyelemreméltóan szép, festett üvegablakokkal. Oltárképeit az itt élő festőművész, Udvardi Erzsébet készítette.


Evangélikus templom - Bakonyszentlászló

Cím: Bakonyszentlászlóm, László király u. 1.
Telefon szám: +36-88-585-760
Link: www.lutheran.hu/z/honlapok/bakonyszentlaszlo/

Bakonyszentlászló evangélikus temploma a 13. századi, román kori templom maradványaira épült, 1800 körül. Homlokzatán hegyes sisakú, zömök torony emelkedik.


Római katolikus templom - Bakonyszentlászló

Cím: Bakonyszentlászló
Link: www.bakonyszentlaszlo.hu

Bakonyszentlászló római katolikus temploma 1779-ből származik. Homlokzata toronytalan. A görög kereszt alaprajzú templomot kupola fedi.


Szent Imre római katolikus templom - Balatonalmádi

Cím: Balatonalmádi, dr.Óvári F. u. 47.
Link: www.balatonalmadi.hu

Az Almádi központjában lévő Szent Imre plébánia templom 1930-ban épült Medgyasszay István tervei alapján. A templom különös értéke, hogy az erdélyi építészet hagyományait követi, de tömegében meghatározó a vöröskő-architektúra. A templom mellet áll az 1956-ban a budai várból áthelyezett Szent Jobb kápolna, Róth Miksa - Szent Istvánt ábrázoló- aranymozaikjával és Szent István jobbjának egy fragmentumával.


Balatonfüredi Kerek templom (katolikus)

Cím: 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3.
Link: www.balatonfured.hu
Telefon szám: 0036-87-343-029

A tiszta klasszicista stílusnak megfelelően épített kis templom tükrözi kiváló tervezőjének jó ízlését, tehetségét. Nagyszerű összhangban áll a vele szemben álló Blaha Lujza-házzal, oszlopcsarnokaik révén. Fontos műemléke Fürednek, és az Országos Műemléki Felügyelőség jegyzékében is szerepel.


Római katolikus templom - Balatonudvari

Cím: 8242 Balatonudvari,

Római katolikus templom Balatonudvari.


Peremartoni római katolikus templom

Cím: Berhida - Peremarton

Peremartoni római katolikus templom


Szent László-templom - Berhida

Cím: Berhida, Kossuth u.

Szent László-templom - Berhida


Római katolikus templom - Csesznek

Cím: Csesznek
Link: www.csesznek.hu

Római katolikus templom - Csesznek. Egyszerű, homlokzati tornyos falusi templom a 18. században épült.


Hidegkút Római katolikus temploma

Cím: 8247 Hidegkút, Fő u. 2.
Link: www.hidegkut.hu
Telefon szám: +36-88 506-960

Hidegkút község kiemelkedő épülete a Boldogasszony bemutatására felszentelt római katolikus templom. A plébániát 1764-ben alapították, anyakönyvek ettől az időponttól találhatóak a településen.


Evangélikus templom - Kővágóörs

Cím: 8254 Kővágóörs, Jókai u. 24.
Link: kovagoors.lutheran.hu
Telefon szám: +36-87 563-026

Kővágóörs középkori eredetű, majd barokk stílusban átépített templom a település központjában, kiemelkedő sziklaszirtre épült. A belsőt felül cseh boltozatsor fedi. A teret szinte teljesen betölti a nyugati tégla-, a déli és északi fakarzat, valamint a XVIII. századi padok. Mind a külső, mind a belső megjelenésében barokk templom középső szakasza magába foglal egy korábbi XIII. század első harmadára tehető román templomot. A templom berendezése között szép míves készítmény a szószékoltár, mely a XVIII. századból való, a keresztelőmedence 1866-ból származik. Az orgona 1833-ból való.


Református templom - Litér

Cím: Litér,
Link: www.liter.hu

A litéri református templom: XIII. századi műemlék -A Chartresban megindult oszlopszobros kaputípus egyedüli magyarországi példája.


Pálos kolostor és templom romja - Nagyvázsony

Cím: Nagyvázsony, köztemető melletti erdősáv

Pálos kolostor és templom romjai Nagyvázsony


Szent István templom Nagyvázsony

Cím: 8291 Nagyvázsony. Rákóczi u.
Link: www.nagyvazsony.hu

Római katolikus Szent István templom Nagyvázsony. Az épület későgótikus jellegét jól mutatják a halhólyagos mérműves ablakok, a sekrestye ajtókeretének profilja, valamint a terhet már nem hordó és ezzel szerkezeti szerepét elvesztő hálóboltozati bordák. A templom kórusfeljáratánál másodlagosan beépített faragott kövön látható a 1481-es évszám az építkezés befejezését datálja.


Köveskúti pálos kolostor- és templomrom - Salföld

Cím: Salföld

A XIII-XIV. században építette fel a magyar alapítású pálos szerzetesrend Mária Magdolna tiszteletére szentelt kolostorát a mai falutól délnyugatra, az erdős Klastrom-völgyben. Az 1307-ben kelt oklevélben említett kolostor 1475-ben búcsúengedélyt is kapott. A régészetileg feltárt templomrom magas alapfalai, ablakbélletei, hajójának gótikus diadalíve, valamint a hozzáépített kolostor kerengővel övezett belső udvarának és celláinak maradványai a hazai kolostorépítészet elragadó emlékei.


Római katolikus templom - Salföld

Cím: Salföld

A templomot 1769-ben késő barokk stílusban átépítették, később bővítették.


Kereki Káli templomrom

Cím: Szentbékkálla
Link: www.szentbekkalla.hu

A Kereki-domb tövében áll az egykori Kerekikál község középkori, román stílusú Kisfalud templomának romja, amit a törökök perzseltek fel...


Római katolikus templom - Szigliget

Cím: Szigliget
Link: www.szigliget.hu

A falu mai római katolikus temploma helyén román stílusú kis templom állt a XIII. század óta; a Szűz Mária neve tiszteletére szentelt templom mai alakjában 1725-ben épült.


Protestáns felekezeti templom - Tapolca

Cím: Tapolca
Link: www.tapolca.hu

Tapolca protestáns felekezetek közös templomát 1937-ben építették.


Római katolikus templom - Tapolca

Cím: Tapolca
Link: www.tapolca.hu

A hitélethez tartozó templomok közül a római katolikusoké a legrégebbi: az Árpád - kori épület romjaira épült rá a középkori, majd erre a jelenleg is álló, amely 1757-ben készült el. A templom északi oldalán lévő egykori zárdaépületben 1992-től, ismét működik az irgalmas nővérek szerzetesrendje.


Apátsági templom és kolostor - Tihany

Cím: Tihany, I. András tér 1.
Telefon szám: +36-87-538-200
Fax szám: +36-87-448-650

Tihany legismertebb látnivalója az apátsági templom és rendház. Itt nyugszik az 1060-ban elhunyt I. András király.


Piarista templom és rendház - Veszprém

Cím: 8200 Veszprém, Vár utca 12-14.
Telefon szám: +36-88-426-088
Fax szám: +36-88-426-088
Link: www.veszpreminfo.hu

nevezetesség az utca jobb oldalán a Piarista templom. Az 1828. és 1836. között emelt klasszicista stílusú épület tornya kétszintes, de így is ez a vár legalacsonyabb temploma. A falon MMT feliratot olvashatunk, a három betű a következő görög szöveg rövidítése: Mária, Isten szülőanyja. A főoltáron látható kép Szent Imre tiszteletére készült, a mellékoltárok pedig piarista szenteket ábrázolnak.


Szent István (ferences) - templom Veszprém

Cím: 8200 Veszprém, Vár u. 33.
Telefon szám: 0036-88-426-088
Fax szám: 0036-88-426-088
Link: www.veszpreminfo.hu

Szent István (ferences)-templom Veszprém.


Cisztercita templom és Apátság Zirc

Cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
Telefon szám: 0036-88-593-641
Fax szám: 0036-88-593-830
Link: zirciapatsag.hu
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Plébániahivatal

Az 1732-1752 között épített apátsági templom legértékesebb látnivalói a Boldogságos Szűz Mária mennybevitelét ábrázoló Maulbertsch oltárkép, a Wagmaister freskók, a koncertorgona, a szószék, a faragott szobrok, berendezések. A templomhoz csatlakozó klasszicista monostort 1726-1927-ig építették.


Római katolikus (Szűz Mária) templom - Zirc

Cím: 8420 Zirc, Kossuth Lajos u. 54-56.

Homlokzati tornyos, szentélye egyenes záródású.1744-1761 között épült.


Szent Magdolna (Árpádkori) templom - Hévíz

Cím: Hévíz, Egregyi úti temető
Link: www.heviz.hu

Hévíz legismertebb - a magyar művészettörténetben is számon tartott - műemléke az egregyi városrészben található középkori, római katolikus templom. Feltehetőleg a XIII. században épült, s első okleveles említése 1341-ből maradt ránk. A XVI-XVII. században tönkrement, ám 1731-ben helyreállították.


Római katolikus templom - (Magyarok Nagyasszonya)

Cím: Keszthely, Fő tér 5.

A gótikus templom Keszthely legrégebbi épülete, 1390. körül készülhetett el. 1974-ben fedezték fel a szentély falfestményeit, amelyek a mai Magyarország legnagyobb felületű gótikus freskói. Építtetőjét, az 1397-ben kivégzett Lackfi István nádort itt temették el. A nádor erősen lekopott vörös márvány sírköve ma a szentély falában látható. A templomot Szűzanya, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel. A templom előtt látható a millennium évében állított Lackfi István nádor lovasszobra.


Római katolikus (Szent Jakab) templom - Árpás

Cím: Árpás, Dombi földút, külterület
Telefon szám: +36-96-681-002
Fax szám: +36-96-681-003
Kapcsolattartó személy: Zsidei Gyula
Link: www.szentimre.plebania.hu/templomaink/arpas.htm

Római katolikus (Szent Jakab) templom - Árpás. Biztos, hogy 1251 előtt már állt. A 18. században átalakították. Az egyetlen hajót csehsüvegboltozat fedi.


Római katolikus (Szent Farkas) templom

Cím: 9494 Balf, Fő u.132.
Link: index.sopron.hu/krny/Skornyek1.html

A templom legfeltűnőbb, messziről látható része a nyugati oldalához épült tornya. Alul négyszögletes, csaknem az egész homlokzattal egyenlő szélességű, a magas toronyalja dongaboltozatú. A négyzetes keresztmetszet az első párkányszint fölött szabályos nyolcszögűvé változik. Az emeleten tágas gótikus ablakok nyílnak, s kő gúlasisak koronázza meg e hazánkban nagyon ritka konstrukciót. A XV. században épült templom másik különlegessége, hogy a hajójához csatlakozó szentély a nyolcszög két oldalával zárul, mégpedig sarokkal kelet felé.


Premontrei Rendház, templom

Cím: 9300 Csorna, Soproni út 65.
Link: www.opraem.hu
Telefon szám: +36 96 26 15 18
Fax szám: +36 96 59 35 16

Mai formáját a múlt század elején nyerte.A belső egyhajós, csehsüvegboltozat fedi.A Csornai Premontrei Apátságot 1180-ban alapította a környék egyik kegyura. 830 éves történelme során többször elpusztították és feloszlatták, de mindig sikerült új életre támadnia. Az 1989-es újraindulás után is újult erővel kapcsolódott be közösségünk a lelkipásztori munkába Csornán és a környező falvak plébániáin. Rendünk különös sajátossága ugyanis, hogy az apátság környezetében lévő templomok plébánosai premontrei szerzetesek, akik együtt, közösségben élnek és imádkoznak, és ennek biztos hátterével végzik lelkipásztori munkájukat a paphiány sújtotta községek javára. Úgy érezzük, manapság erre a munkára egyre nagyobb szükség van.


Római katolikus (Szent Kereszt) templom - Fertőd

Cím: 9431 Fertőd, Fő út 19.
Telefon szám: +36-99-370-952

1984-1986 között épült modern templom. Tervezője: Szabó István építész volt. A templom oltárképe, az Esterházy Golgota, Udvari Erzsébet festőművész alkotása.


Római katolikus templom - Fertőrákos

Cím: Fertőrákos
Link: www.fertorakosikirandulas.hu/fertorakos/templom.html

A Krisztus mennybemenetele templom a község minden pontjáról látható. Magas tornyát kőkorlátos erkély szegélyezi, amelyről messze vidékre terjedő kilátás nyílik. A másfél méter vastag falak rákosi kőből épültek. A történelem viharaiban többször megsemmisült, de mindig újjáépítették a püspökök gondoskodásának köszönhetően.


Római katolikus (Szent Miklós) templom

Cím: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 48.
Telefon szám: +36-99-380-972

Fertőszentmiklós római katolikus (Szent Miklós) temploma 13. századi eredetű, belseje háromhajós, orgonakarzattal.


Római katolikus (Mindenszentek) templom

Cím: Fertőszéplak
Link: www.fertoszeplak.hu

Fertőszéplak római katolikus temploma. A Mindenszentekről elnevezett templom alapkövét 1728-ban Széchenyi György tette le. Két tornya 1735-ben készült el, órát mindkettőre a bécsújhelyi Kőnig József szerelt fel.


Evangélikus öregtemplom - Győr

Cím: Győr,
Link: www.gyor.hu

1783-1785 között épült az evangélikus konvent udvarában.A téglalap alaprajzú templom egyszerű homlokzatait lizénák tagolják.


Karmelita templom - Győr

Cím: 9021 Győr, Aradi vértanúk u. 2.
Link: www.gyor.hu

1716-1725 között épült.Oromzatos , volutás , szép barokk homlokzata van.A templom tömege elliptikus alaprajzú.


Loyolai Szent Ignác templom - Győr

Cím: 9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.
Link: www.gyor.hu

Bencés rendház és gimnázium is.Az épületegyüttest eredetileg a jezsuiták építették.


Boldogasszony-templom (Temetőkápolna) - Hédervár

Cím: 9178 Hédervár, Boldogasszony sor
Link: www.hedervar.hu
Telefon szám: +36-96 215-642

Boldogasszony-templom (Temetőkápolna) - Hédervár. Héderváron a Héderváry család temetkezési helye volt a Boldogasszony-templom. Román stílusú épült, de a 19. században neogótikus stílusban megújították.


Római katolikus templom - Hédervár

Cím: 9178 Hédervár, Petőfi u. 3.
Link: www.hedervar.hu
Telefon szám: +36-96 215-642
Kapcsolattartó személy: www.hedervar.hu

Római katolikus templom - Hédervár. Középkori eredetű. Belseje egyhajós. Mai barokk formáját a 18. században kapta.


Evangélikus templom - Hegyeshalom

Cím: Hegyeshalom
Link: www.mosonmagyarovar-tourinform.hu

Hegyeshalom evangélikus temploma 1850-ben épült. Főhomlokzata oromzatos, hagymasisakos toronnyal.


Római katolikus plébániatemplom - Hegyeshalom

Cím: Hegyeshalom

Hegyeshalom római katolikus plébániatemploma a 11-12. században épült, román stílusban. A temlom nyugati része barokk, a 18. század elején épült.


Római katolikus (Szent András) templom - Hidegség

Cím: 9491 Hidegség
Link: www.hidegseg.hu

A Fertõ-tó déli partja melletti Hidegség középkori eredetû plébániatemploma a falu feletti dombon áll. Román kori része - a rotunda - több átalakítás ellenére Nyugat-Magyarország egyik kiemelkedõ értékû mûemléke, részint építészettörténeti jelentõségét, részint az apszisában megmaradt falképeit tekintve. Több kisebb iparmûvészeti alkotás emelhetõ ki a templom értékei közül. Ilyen a kovácsoltvas rács a rotunda déli ablakában, amely még a késõ reneszánsz bõvítéskor készülhetett. A csigavonalban végzõdõ, három szárból kibontakozó rács jellegzetes munka. Ásatásból került elõ egy szép 17. századi mellkereszt.Falfestményei a felbecsülhetetlenértékű középkori freskók közé tartozik.


Római katolikus (Szent Anna) templom

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 26.
Link: www.kapuvar.plebania.hu
Telefon szám: +36-96 242-602

A 19. században emelték, klasszicista stílusban, mai eklektikus alakját 1884-ben kapta.


Szent Jakab templom - Lébény

Cím: 9155 Lébény, Templom tér 2.
Link: www.lebeny.hu
Telefon szám: +36-(96) 360-094
Kapcsolattartó személy: R. K. Plébániahivatal Plébános: Gőgh Tibor

Magyarország egyik legjelentősebb román kori emléke. A templom háromhajós bazilika. Egész évben látogatható, naponta 9 órától-17 óráig. Érdeklődés, előzetes bejelentkezés. A település bencés temploma és kolostora fehér mészkőből épült 1206-ban, más források szerint 1212-ben.


Nepomuki Szent János plébániatemplom

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 110.
Link: www.mosoni.plebania.hu
Telefon szám: +36-96 218-019

A Nepomuki Szent János plébániatemplom egyhajós, egy homlokzati toronnyal, sokszögű apszissal. Az erdetetileg barokk épületet az 1900-as évek elején átépítették. Főhomlokzatán a bejárati kapu és a földszinti ablakkeretekkel, míg az oldalhomlokzaton a nagy ablakkeretek eredetiek. Előtte kőkereszt, német nyelvű feliratán 1836-os évszám.


Római katolikus plébániatemplom - Mosonmagyaróvár

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér
Link: www.szigetkozportal.hu
Telefon szám: +36-96 205-050

Mosonmagyaróvár belvárosának közepén, a Szent László téren találjuk a Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd templomot a város legjelentősebb barokk épületét. A templom mellet állt valamikor a késő román stílusú Szent László templom, melyet 1529-ben a törökök leromboltak. A XVIII. század közepén készült el a mai templom, a belső térben az itt birtokos Mária Krisztina főhercegnőnek és férjének köszönhető a díszes késő barokk díszítés és festés. 1934-ben készült el az altemplomban a Habsburg kripta, ahol később Habsburg Frigyes főherceg és felesége Croy Izabella főhercegasszony érckoporsói nyertek elhelyezést.


Római katolikus templom - Rábaszentmiklós

Cím: Rábaszentmiklós
Link: www.sokoroalja.hu

Rábaszentmiklós legfontosabb nevezetessége az ősrégi építészeti hagyományt követő Árpád-kori körtemplom, mely a 12. században épült, háromkaréjos alaprajzzal.


Római katolikus templom - Rajka

Cím: Rajka
Link: rajka.onkori.econet.hu

1350 körül épült gótikus stílusban.Ablakai csúcsívesek.


Evangélikus templom - Sopron

Cím: 9400 Sopron, Templom u. 19.
Link: sopron.lutheran.hu

A több évszázados múltra visszatekintő soproni evangélikus gyülekezet története egyidős a magyarországi reformáció megjelenésével. A soproni evangélikus templom a türelmi rendelet után épült templomépületek egyik legkorábbi, kiemelkedő alkotása Magyarországon. Nagyméretű, széphangú orgonáján gyakran rendeznek hangversenyeket.


Kecske Templom és Káptalan Terem - Sopron

Cím: 9400 Sopron,Templom u. 1.

A 13. századi építészetünk egyik legkiemelkedőbb alkotása. Különlegessége a déli mellékhajó falán található ún. Kapisztrán-szószék, ahonnan, Kapisztrán János prédikált a török ellen, s szólította hadba a keresztényeket. A Kecske-templom mellett álló rendházban található a magyar gótika páratlan remekműve, a Káptalanterem, amelynek falfestményei a 14. századból valók.


Orsolyita templom, zárda és iskola együttese

Cím: 9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
Link: index.sopron.hu/belv/orsolyat.html

Niggl Mária bécsi asszony alapította 1746-ban a zárdát és a következõ évben Gyõrbõl be is vonultak az orsolyita apácák. Elõször kápolnát, majd templomot létesítettek. 1773-ban Mária Terézia is felkereste, tehát már nagyobb szabású lehetett.


Római katolikus (Domonkos) templom - Sopron

Cím: 9400 Sopron, Széchenyi tér és a Mátyás király utca sarka

Barokk stilusú templom.


Római katolikus Szentlélek-templom - Sopron

Cím: 9400 Sopron, Szentlélek u.
Link: www.muemlekem.hu

A 14-15. század fordulóján emelt gótikus templom a város egyik kiemelkedő középkori építészeti műemléke.


Szent György-templom vagy Dóm - Sopron

Cím: 9400 Sopron, Szent György u.
Link: www.domsopron.hu

A templom homlokzatán, az egyik kapuzat felett a névadó, a sárkánnyal vívó római katona szobra látható. A másik dombormű Árpád-házi Szent Margitnak állít emléket.Minden valószínűség szerint a templom helyén állt az első soproni keresztény szentély, amely még a római időkből származhatott.A Szent György-templom 1779 óta dómtemplom,ekkor került ide a papság elhelyezésére szolgáló padsor.


Szent Mihály-templom - Sopron

Cím: 9400 Sopron, Szent Mihály u.

A Szent Mihál templom- amelynek tornya 48 m magas, a budavári Mátyás templom után hazánk talán legjelentősebb gótikus alkotása.


Vámosszabadi római katolikus temploma

Cím: 9061 Vámosszabadi, Fő út 25.
Telefon szám: +36-96 332-032
Link: plebania.vamosszabadi.hu

Vámosszabadi római katolikus temploma.


Evangélikus templom Kaskantyú

Cím: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 31.
Telefon szám: +36-78 441-150

 
Kaskantyú evangélikus temploma mai formáját 1925-ben nyerte el.

Lapozó:  |<<  <<  >>  >>| 

Weboldal készítés - Softwinner
Weboldal készítés - Softwinner