12:88:00
    Kereső: települések látnivalók
 Címlap
 Látnivaló keresés
 Látnivaló feltöltés
 Szálláshely keresés
 Szálláshely feltöltés
 Program keresés
 Program feltöltés
 Képgaléria
 Üzletpolitika
 Hasznos linkek


Teljes találat 167 látnivalóban


Leányfalun él Móricz Zsigmond egyik unokája

Cím: Leányfalu
Link: est.hu/cikk/51563

"Kolos Virág vagyok, akinek, mellesleg a nagyapja Móricz Zsigmond"


Arany János

Cím: Nagykőrös,
Link: www.nagykoros.hu

 
Arany János 1851 őszén költözött Nagykőrösre a református gimnázium irodalom tanári székének elfogadására. Költői fénye bearanyozta a tudós tanári karral működő gimnáziumot és Nagykőrös városát egyaránt. A református egyházi iskola, illetve tanárainak működése hírnevet adott Nagykőrösnek.


Nyáry Pál politikus

Cím: 2723 Nyáregyháza,
Link: www.nyaregyhaza.hu

 
Nyáry Pál (nyáregyházi) (Nyáregyháza, 1805. február 27. – Pest, 1871. április 21.) politikus, Pest vármegye alispánja, képviselő, az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja. Nyáry Pál egy klasszikus vármegyei karriert befutó reformkori politikus, aki részt vett az 1848-1849-es forradalomban és szabadságharcban, meghatározó szereplője volt a pesti forradalomnak.


Szarka Mihály

Cím: 2712 Nyársapát,
Link: www.nyarsapat.hu

 
Szarka Mihály adományaival és közösségi szerepvállalásaival jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kiterjedt tanyavilágból egy önálló község jöhessen létre. Szarka Mihály, aki Arany Jánosnak tanártársa volt Nagykőrösön. Szarka Mihály Nagykőrösön született 1832. március 28-án. 18 éves korában már tanító. Majd mérnöki oklevelet szerez. 1855-ben kerül a gimnázium tanári karába a mennyiségtan tanárának. Itt dolgozik 1874-ig.


Fekete István író

Cím: 7393 Bakóca,

Az itteni Majláth-birtok segédtisztje volt 1926 és 1929 között, Fekete István (1900–1976) író, akinek innen származik felesége is. Ballagó idő című önéletrajzi regényében örökítette meg itteni életét


Palkó János naív festőművész - Gyöngyösmellék

Cím: Gyöngyösmellék,
Link: www.gyongyosmellek.hu

Palkó János 52 éves, naív festőművész. Később, mivel hamar dolgozni kezdett, valamint nehéz körülmények között élt, nehezen tudta magát képezni, nehezen tudott festeni. Főleg vallási témájú, illetve hagyományőrző képeket fest. A kétújfalui iskolában, a szentlőrinci gazdanapokon és Zádorban is volt már kiállítása.


Kodolányi János

Cím: 7838 Vajszló,

 
Kodolányi János (1899-1969) gyermekkorának meghatározó éveit töltötte Vajszlón, ahol édesapja uradalmi főerdészként dolgozott. Az ormánsági falu élményvilága nagy hatással volt későbbi munkásságára. A gyermekkor, a falusi társadalom problémái köszönnek vissza az első világháború utáni Vajszlón játszódó regényében, a "Vízválasztóban".


Baross László növénynemesítö

Cím: 5666 Medgyesegyháza,
Link: www.medgyesegyhaza.hu

 
Baross László 1865. október 16-án Felsőzsember községben (akkor Hont vármegye, ma: Horné Zemberovce, Szlovákia) született, középbirtokos családból. Elemi iskoláit Körmöcbányán, középiskoláit a nagyszombati főgimnáziumban végezte, majd 1884-ben beiratkozott a magyaróvári Gazdasági Akadémiára, melynek ekkor indult első magyar nyelvű oktatási éve.


Schéner Mihály képzőművész

Cím: 5666 Medgyesegyháza, Damjanich utca
Link: www.medgyesegyhaza.hu

Schéner Mihály (1923- ) festőművész. A mester művészetét 1978-ban Munkácsy-díjjal ismerték el, 1984-ben érdemes művész, 1989-ben kiváló művész lett. 1995-től Kossuth-díj fémjelzi munkásságát. 1992-től a Magyar Művészeti Akadémia, 1993-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja.


Hugo Hartung (1902-1972)

Cím: Székkutas - Kutasipuszta
Link: users.atw.hu/kutasipuszta

Az 1920-as években, diák korában a faluban vendégeskedett Hugo Hartung (1902-1972), akiből később ismert író lett. Kutaspusztai élményeit örökítette meg az: Ich denke oft an Piroschka (Gyakran gondolok Piroskára) című regényében, amit 1954-ben írt meg. Mind a könyv, mind a belőle készült film világhírű lett. A szép magyar nyelvre fordított könyvet Dr. Sipka Sándorné Serfőző Rózsa kitartó, fáradhatatlan munkájának köszönhetjük. Hugo Hartung könyve az egyetlen regény a világirodalomban, amelynek cselekménye a kutasi pusztán és környékén játszódik.


Amerigo Tot szobrászművész

Cím: 8052 Fehérvárcsurgó, Deák F. u.
Link: www,fehervarcsurgo.hu

Amerigo Tot szobrászművész Fehérvárcsurgón látta meg a napvilágot 1909-ben, Tóth Imre néven. Gyermekkorának csak egy részét töltötte azonban a Vértes közelében fekvő, csodás panorámájú Csurgón, mert a család Budapestre költözött. Csurgó polgárai a művész tiszteletére emlékoszlopot állíttattak, illetve 2002-ben, az óvoda tetőterében egy hangulatos kis galéria formájában kialakították az Amerigo Tot Emlékhelyet. Itt a művész több kisebb plasztikája, köztéri szobrának kisebb változata és jó néhány grafika is megtekinthető.


Eötvös Károly (1842-1916)

Cím: 8133 Mezőszentgyörgy,

Eötvös Károly 1842. március 11-én született Mezőszentgyörgyön. (Az Eötvös bárók családjával, Eötvös Józseffel és Loránddal nem állt rokonságban.) Családjának politikai nézeteit a reformkor és a nemzeti függetlenség eszméi határozták meg.


Németh László

Cím: 7017 Mezőszilas,
Link: www.mezoszilas.hu

 
1901. április 18-án Nagybányán született. Mezőszilast választott szülőfalujaként szerette. "Egy dunántúli falu azonban tökéletesen pótolta életemben a szülőföldet, Mezőszilas, apám szülőfaluja, ahol szinte valamennyi vakációmat töltöttem (...) a faluval volt mélyebb a kap­csolatom. Azok a fogalmak, amelyek a nyelvben a leg­ősibb, ott képződtek, legerősebb és legállandóbb emlékeim a szilasiak" - írja Németh László.(1901-1975)


Remenyik Zsigmond magyar író (1900 - 1962)

Cím: 3374 Dormánd
Link: www.dormand.hu

Remenyik Zsigmond regény- és drámaíró 1900. július 19-én született itt, Dormándon. A szülőfalujában berendezett múzeum segítségével az író életéről és munkásságáról adunk áttekintést. A múzeumban az író egykori használati tárgyai mellett művei és levelei is megtekinthetők. A múzeumot segítséggel élők is tudják látogatni.


Kozma István festőművész 1937-2020


Szatmárnémetiben született 1937. augusztus 15-én. Egerben élt és alkotott 2020 december 11-ig, a nagybányai festőművészek talán utolsó generációjaként. "Nagybánya az a város, ahol Hollóssy Simon 1896-ban festőiskolát hozott létre, és ahol kialakult az akkori kortárs magyar festészet posztipresszionista stílusa. A Hollóssy-iskola bebizonyította, hogy három generáció úgy magyar, mint az ott tevékenykedő külföldi művészek festészetükkel beírták magukat a történelembe. Tanáraim és nagy elődeim, mint Agrikola Lídia, Weith László, Vida Géza szobrász művész, Giligor Pál, Selyp Károly, Nagy Oszkár, (aki együtt dolgozott felsőbányán Aba-Novák Vilmossal) tevékenysége a nagybányai festészet második lépcsőjének nevezhető. Felsőbánya ekkor reneszánszát érte, itt akkor már több szatmárnémeti festőművész is alkotott, mint Littoczky Endre és felesége Papp Aurél és sokan mások." Eger Gárdonyi díjas művésze.


Avar István (1931 - 2014)

Cím: 3341 Egercsehi

Avar István (Egercsehi, 1931. március 20. – 2014. szeptember 13.) a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, egy időben országgyűlési képviselő, érdemes és kiváló művész. Fotó: MTI/Zih Zsolt.


Kandó Kálmán - Egerfarmos

Cím: Egerfarmos,
Link: www.egerfarmos.hu

 
1869. július 8-án született Pesten. Középiskolai tanulmányait a nagyhírű pesti fasori Evangélikus Gimnáziumban végezte. 1892-ben a Királyi József Műegyetem Gépészmérnöki Karán szerzett kitűnő minősí-tésű gépészmérnöki oklevelet. Talán még a műszaki tudományokban járatosak közül is kevesen tudják, hogy a vasút-villamosítás úttörője, a villanymozdony feltalálója egerfarmosi származású. Pedig Kandó Kálmán szívesen viselte az Egerfarmosy előnevet.


Magyarország 2009 év Bortelmelője

Cím: Egerszalók
Link: www.wineroads.eu

Magyarország 2009 év Bortelmelője: Dr. Lőrincz György St. Andrea Szőlőbirtok (Egerszalók) Egri Borvidék.


Hevesi József kántortanító, nótaszerző
Prospektus letöltés, Prospectus download

Cím: Heves

Hevesi József Hevesen született 1889 október 8 –án. Iskolai tanulmányait Karcagon, Egerben, Kassán és Eperjesen végezte. 1909 – ben szerzett kántortanítói oklevelet, 1911 – től került szülővárosába. Követte szülei és nagyszülei életpályáját, vállalta negyedik generációsként a néptanítást és a kulturális élet irányítását Hevesen.


Ziegler Sándor

Cím: Kál
Link: www.kal.hu

Gárdonyi Géza édesapjának, Ziegler Sándornak a sírhelye, akit a káli temetőben hantoltak el 1879-ben. 1878 - 1879-ben Kálban lakott családjával Ziegler Sándor, Gárdonyi Géza író édesapja. Édesapja ekkor a nagyúti Károlyi uradalomban mint gépész dolgozott, s szolgálati lakásában lakott. Ziegler Sándor 1879. október 4 - én halt meg gyomorrákban. Jóval később Gárdonyi Géza apja sírjára egy piramis alakú márvány síremléket állított.


Réthei Prikkel Marián (Csém, 1871–1925)

Cím: 2949 Csém,
Link: www.csem.hu

Bencés szerzetes, tanár, nyelvész és etnográfus. Pannonhalmán és Budapesten tanult, 1896-tól tanított Sopronban, Pápán, Kőszegen, Esztergomban és Győrött. Néptáncaink széles körű gyűjtésével, tanulmányozásával jeles munkát végzett. Tudományos tánckutatásunk úttörője és népi táncmozgalmunk egyik megalapozója volt. Fotó: www.arcanum.hu


Fráter Erzsébet (1827-1873)

Cím: 3052 Csécse

 
Csécse legfőbb büszkesége, hogy itt született és élt Fráter Erzsébet (1827-1873), Az ember tragédiája költőjének, Madách Imrének (1823-1864) a felesége. A valamikori Fráter kúriában - amely ma általános iskola - nevelkedett. Forrás: turizmusonline.hu


László Imre nótaénekes

Cím: Szátok
Link: mek.niif.hu/03900/03929/03929.pdf

László Imre, a két világháború közötti időszak népszerű nóta énekese. 1896-ban "Csongrádon született. Színi tanulmányait Rákosi Szidi iskolájában végezte. Magyar nótákat 1926ban kezdett hivatásszerűen énekelni és csakhamar egyik kedvence lett a rádióhallgatóknak és a nótát szerető közönségnek. Akkoriban írta első nótáit is. A "Száz szál piros rózsát" kezdetű legismertebb nótája 1928-ban jelent meg és László Imre néhány év leforgása alatt, mint szerző is az élvonalba került. Több alkalommal volt szerzői estje a Vigadóban és a Zeneakadémián. Közben a hanglemezgyárak is rendszeresen foglalkoztatták. Sok régi nóta az ő előadásában és hanglemezfelvételei nyomán lett népszerű. László Imre a felszabadulás után is fáradhatatlanul járta az országot és mindenütt fellépett, ahol csak tehette. Szinte életének utolsó percéig nem szakadt el a nóta-kedvelő közönségtől. 1975. január 1-én váratlanul hunyt el Budapesten.


Veszprémi Imre Munkácsy-díjas szobrászművész

Cím: 8651 Balatonszabadi,
Link: www.balatonszabadi.hu

Balatonszabadiban született 1932. július 29-én. 1952-58 között végezte a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolát, mesterei: Szabó Iván, Somogyi József. 1982: Munkácsy-díj.


Kádár János

Cím: 8671 Kapoly,

 
Kádár János (eredetileg Csermanek János, Fiume, 1912. május 26. – Budapest, 1989. július 6.) kommunista politikus. 1948 és 1950 között belügyminiszter. 1952 és 1954 között egy koncepciós per miatt börtönbe zárták. Az 1956-os forradalom alatt részt vett Nagy Imre kormányában, de november 4-én átállt a szovjetekhez, akik a visszaállított kommunista diktatúra vezetőjévé tették. 1956 és 1988 között azután az MSZMP első titkáraként, később pedig főtitkáraként megkérdőjelezhetetlenül Magyarország első emberének zámított. Kétszer volt miniszterelnök. Kádár a 20. századi magyar történelem egyik meghatározó alakja.


Gárdonyi Géza író

Cím: 8676 Karád,

Karádon kezdte tanítói pályafutását 1882-ben Ziegler Géza, aki később Gárdonyi Géza néven vált ismertté. A később híressé lett író négy évig tartózkodott itt. Naplójában, írásaiban kissé keserűen, csalódottan örökíti meg ezt az időszakot. (Az én falum című novelláskötete a karádi, nem éppen felhőtlenül boldog éveket idézi.


Horváth János

Cím: 8676 Karád,

 
A kanásztánc legkiválóbb művelője népművészet mestere címet is megkapta. A Gyöngyösbokréta együttes szólistájaként fellépett '38-ban Cannesban, '39-ben Brüsszelben, de szerepelt Kassán és Bécsben is.


Tautner Ilona

Cím: 8676 Karád,

 
Tautner Ilonáét, aki híressé tette a karádi hímzést. Az 1982-ben megnyílt tájházban megcsodálhatjuk az ügyes kezű karádi asszonyok kézimunkáit.


Dr. Fodor József

Cím: 7918 Lakócsa,
Link: www.sulinet.hu

 
A Somogy megyei Lakócsán 1843. július 16-án született és felnőttkorában tudós orvossá vált Fodor József gyermekkorát a Dráva menti, többségében horvát anyanyelvű faluban töltötte.


Kunffy Lajos

Cím: 7461 Orci,
Link: www.orci.hu

A községben született Kunffy Lajos (1869-1962.) festõ, érdemes mûvész.


Czóbel Minka költőnő

Cím: 4546 Anarcs,
Link: vmek.niif.hu/01100/01149/html/czobel.htm

Czóbel Minka (Anarcs, 1855. jún. 8. – Anarcs, 1947. jan. 17.): költő. Orczy Lőrinc dédunokája. Költői tehetségére sógora, Mednyánszky László hívta fel Jókai és Justh Zsigmond figyelmét. Versei és más írásai az 1890-es évek elejétől kezdve jelentek meg a korabeli folyóiratokban. Költészete a múlt század végén kitűnt erősen intellektuális jellegével, festői és zenei kvalitásaival. Szabadversszerű kísérletei az elsők közül valók. Több verskötete, egy regénye, egy eibeszéléskötete és egy regényes költeménye jelent meg. A Nyugat nagyjai nem figyeltek föl költészetére, s így érdemtelenül szinte teljesen kiesett az irodalmi köztudatból. Németre fordította Az ember tragédiáját.


Farkas Bertalan

Cím: 4545 Gyulaháza,

 
Farkas Bertalan (Gyulaháza, 1949. augusztus 2.) az első magyar űrhajós. 1967–69 között elvégezte a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolát, 1970–71-ig a szovjet repülőműszaki főiskola növendéke. 1972-től 1978-ig a pápai vadászrepülő alakulatánál dolgozott vadászpilótaként, 1978-ban önként jelentkezett űrhajósnak.Farkas Bertalan életnagyságú figurája látható Gyulaházán.


Anóka Eszter [álnév; családnév: Horváth Katalin]

Cím: 4485 Nagyhalász,

 
[álnév; családnév: Horváth Katalin] (Nagyhalász, 1942. febr. 8.-Bp., 1994. márc. 21.): író, költő, publicista. M.: Hála, elb., 1975; Búcsú a nőktől, elb. és kisr., 1980; Ostrom békében, r., 1988; Üzenet, v., 1990; A mérték, kisr., 1990.


Vasvári Pál

Cím: 4341 Nyírvasvári, Kossuth u.
Link: www.nyirvasvari.hu

1826-1849), az 1848-as események egyik vezére itt töltötte gyermekkorát. Édesapja Fejér Pál görög katolikus lelkész volt. Fia, Fejér Pál az itt töltött évek emlékére változtatta nevét Fejérről Vasvárira.


Fülöp Ferenc díjas táncosok - Izmény

Cím: 7353 Izmény,

A Fülöp Ferenc-díjat kétévente nyújtja át a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség a versenyen kiemelkedő tudást mutató szólistáknak. Csiszer Lajos, Csiszer Anna, Illés Tibor, Illés Tiborné.


Orbán Gyula

Cím: 7092 Nagykónyi,

 
Itt született 1946. szeptember 13-án dr. Orbán Gyula vegyészmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli tanára, megannyi humán gyógyszer és állatgyógyászati termék feltalálója.


Sárdy János

Cím: Nagykónyi,

 
Sárdy János (1907-1969) Itt született 1907. július 27-én Sárdy János színművész, operaénekes.


Illyés Gyula (eredetileg Illés Gyula)

Cím: 7042 Pálfa, Rácegrespuszta

 
(Felsőrácegrespuszta, 1902. november 2. – Budapest, 1983. április 15.) Kossuth-díjas magyar költő, író, műfordító, szerkesztő, az MTA tagja. A Digitális Irodalmi Akadémia megalakulásától annak posztumusz tagja.


gróf Batthyány Ervin

Cím: 9675 Bögöte,
Link: www.bogote.hu

Bögöte, 1877. október 17 Anglia, 1945. június 9. „Egy gróf a Batthyányakközül, de genere Örs avagy Németújvári-utód,a genealógusok obban tudják, iskolát állítazoknak, kik új világot akarnak építeni a grófivilág helyébe. [...] A bögötei iskolában a természettudomány lesz a biblia, a nemzetgazdaság a tízparancsolat, s a szociológia a káté. Rémüldöznek már is az iskolától Vas megyében. Már akadt pap,aki a templomban prédikált ellene. De még csak az iskola falai állanak, mégis győzedelmes az új levegő. A templom kiürült a mérges prédikációra.A nép szomjas. A nép akarja az új iskolát.”( Ady Endre )


Nadler Herbert magyar vadászati szakíró.

Cím: 9675 Bögöte,
Link: www.bogote.hu

 
1905-ben gróf Batthyány Ervin szolgálatába állt, előbb mint a gróf személyi titkára, majd a Vas megyei Bögötén a grófi birtok számtartója. Részt vett a gróf szabadelvű iskolájának alapításában és a körülötte folyó sajtóvitákban. 1929-től a budapesti Állatkert igazgató­ja volt. 1937-ben részt vett a berlini Nemzetközi Vadá­szati Kiállításon. Az agancsbírálatokhoz rendszeresített, általa kidolgozott képlet ne­vét nemzetközileg ismertté tette. A II. világháború után részt vett az Állatkert újjáépítésében. 1948-ban ment nyugdíjba.


Mindszenty József (1982 - 1975)

Cím: 9834 Csehimindszent, Fő u.34.

Csehimindszent, 1892. márc. 29. - Bécs, 1975. május 6. esztergomi érsek, bíboros, hercegprímás. A bécsi irgalmasok kórházában halt meg. Mariazellben temették el. Hamvait 1991. május 4-én helyezték örök nyugalomra az esztergomi bazilika prímási sírkápolnájában. Emlékiratai több nyelven jelentek meg. Fotó: vendegvaro.hu


Dukai Takács Judit, költői nevén Malvina

Cím: 9556 Duka,

Takách István birtokos és muzsai Vittnyédy Terézia leánya, született 1795. augusztus 9-én Dukán (Vas megye). Szülei gondos nevelésben részesítették, s mikor kora ifjúságában tanújelét adta költői tehetségének, maguk is buzdították az írásra. Gróf Festetics György, az irodalom barátja és pártfogója méltónak látta az 1817-ben Keszthelyen tartott Helikon ünnepélyre a magyar múzsa többi fölkentjei sorába őt is meghívni. Berzsenyi Dániel (neje Takách Zsuzsanna unokanénje volt T. Juditnak) dícsérően ír róla. Fotó: www.cellbibl.hu


Zádor György

Cím: 9556 Duka,

 
Zádor György, 1848 előtt Stettner György, (Duka, 1799. július 3. – Buda, 1866. augusztus 17.) író, irodalomtörténész, ügyvéd, az MTA rendes tagja. Berzsenyi Dániel és Dukai Takách Judit mellett Zádor György Kemenesaljának egyik máig ható legnagyobb személyisége volt a 19. században.


Ambrózy-Migazzi István

Cím: 9841 Kám,
Link: jelivarazskert.hu

gróf Ambrózy-Migazzi István Nizza, 1869. márc. 5. – Tana, 1933. aug. 31. Jogász és botanikus gróf a Jeli arborétum megalapítója.


Dr. Batthyány-Strattmann László

Cím: 9900 Körmend,
Link: batthyany.katolikus.hu

Életem egyik fő feladatának tűztem ki, hogy orvosi működésemmel a szenvedő emberiségnek szolgálatot tegyek és ezáltal a jó Istennek tetsző dolgokat cselekedjem. Dr. Batthyány. Boldoggá avatás helye és ideje: Róma, 2003. március 23.


Cs. Nagy István - Kőszegpaty

Cím: 9739 Kőszegpaty,

 
A településen született 1924. október 15-én Cs. Nagy István költő, tanár, irodalomtörténész


gróf Festetics Imre - Kőszegpaty

Cím: 9739 Kőszegpaty,

 
Simaság, 1762. december 2. – Kőszeg, 1847. április 1.nagybirtokos, genetikus.


Molnár Lajos ornitológus

Cím: 9912 Molnaszecsőd,
Link: www.molnaszecsod.com

Molnaszecsődön élt és dolgozott a Molnár Lajos világhírű ornitológus. A preparált madarai állandó kiállításban a körmendi Olcsai - Kiss Zoltán általános iskolában megtekinthetők.


Náray-Szabó István

Cím: 9797 Nárai,
Link: www.narai.hu

 
1953-tól az Építéstudományi Intézet épületfizikai osztályát vezette. 1956-tól az MTA Központi Kémiai Kutató Intézet tudományos tanácsadója volt. 1970-ben vonult nyugdíjba. Ő honosította meg a kristálykémiai kutatásokat hazánkban. Tanítványai közé tartozott -többek között – Kálmán Alajos akadémikus. Fia, Náray-Szabó Gábor szintén vegyész, az ELTE egyetemi tanára.(1899-1972)


Tinódi Lantos Sebestyén

Cím: 9601 Sárvár,

Tinódit olyan krónikásként kell értékelni, aki verses formában dolgozta fel korának történelmi eseményeit elsősorban hitelességre és nem művészi értékek közvetítésére törekedve.Történetíróként Tinódit előkelő hely illeti a magyar irodalomban . Lényegében teljes egészében feldolgozta Magyarország 1541 és 1552 közötti történelmét. Az általa leírtak minden ellenőrizhető esetben pontosnak bizonyultak.Élete vége felé érkezett a Nádasdyvárba és itt lelt örök nyugalmat 1556-ban.


dr. Karácson Imre

Cím: 8477 Apácatorna,

 
A község kiemelkedő szülötte dr. Karácson Imre történetíró, aki 1863. február 12-én született. Megtanult törökül és feldolgozta a török történetírás magyar vonatkozású anyagát. A Magyar Történelmi Társulat tagja, a magyar történetírás kitűnősége 1911. május 2-án halt meg Konstantinápolyban. Győrött temették el 1911. május 14-én. Gazdag munkássága során 10 könyve és 63 jelentősebb tanulmánya jelent meg. Az első olyan európai tudós, aki bejutott a szultán levéltárába.


Simon István költő (1926 - 1975)

Cím: 8352 Bazsi,
Link: www.bazsi.hu

Szegényparaszti családban született a Veszprém megyei Bazsin. Édesapja Simon István, édesanyja Mosner Gizella volt. Elemi iskolába szülőfalujában járt, a gimnáziumot Sümegen végezte.magyar költő, műfordító, esszéíró, szerkesztő.


Szegedy Róza

Cím: 8345 Dabronc

 
Kisfaludy Sándor költő, öldbirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli és a Kisfaludy Társaság rendes tagja, Kisfaludy Károly bátyja feleségül vette Szegedy Rózát.(1775-1832)


Dr. Szalai Miklós

Cím: 8452 Halimba,

 
Egy másik híres ember neve is kapcsolódik Halimbához, akit a fél ország „halimbai esperesként” emleget: a gyógyító pap, Dr. Szalai Miklós esperes-plébános. Itt élt 1946-1990. között haláláig. Itt született meg a híres „Halimbai füveskönyv”, itt kísérletezte ki a ma már boltokban nem kapható „Halimbárium” elnevezésű hat féle gyógytea-keverék. (2001-ig gyártották) Az eredeti gyógyteák receptúráit az tette különlegessé, hogy 40-50 féle gyógynövényt tartalmaztak, melyeket a saját tapasztalatai útján, hosszas megfigyelésekkel kísérletezett ki. Halimbai „füves" papnak állítottak emléket a falu lakói az Önkormányzat kivitelezésében és támogatásával, az emlékház megnyitásával. Az emlékház a néhai esperes házából teljen felújítva lett kialakítva figyelembe véve az egykori helyiségek berendezését, funkcióját /szárító, csomagoló, lakószoba /.


Nagy László (1925 - 1978)

Cím: 8493 Iszkáz, Ady Endre u. 1
Link: www.iszkaz.hu

Nagy László (Felsőiszkáz, 1925. július 17. – Budapest, 1978. január 30.) Kossuth-díjas magyar költő, műfordító.


Hertelendy Miklós huszár ezredes

Cím: Magyargencs
Link: hertelendy.ws

Hertelendi HERTELENDY MIKLÓS huszár ezredes, szül. 1813. május 2. meghalt 1877. dec. 4. Síremléke a magyargencsi Ótemetőben van.


Nagy Sándor, festő és iparművész

Cím: 8581 Németbánya,

 
Itt született Nagy Sándor, festő és iparművész 1869-ben. Budapesten, Rómában és Párizsban tanult. Vallásos tematikájú, szimbolikus freskókat,tájképeket és rézkarcokat készített. Számos könyvet illusztrált,- Ady versekhez is. Gobelint tervezett, üvegefestéssel foglalkozott. Több honi és külföldi kiállításon díjazták munkáit. A szecesszió legrangosabb magyar képviselője.


Farkas Ferenc szobrászművész

Cím: Bocfölde,
Link: www.artline.hu

 
Bocfölde lakója Farkas Ferenc szobrászművész, kinek háborús emlékműve a falu temploma előtt tekinthető meg. Alkotásai a megye több pontján megtalálhatók.


Virág Benedek

Cím: 8764 Dióskál,

 
Itt született 1754-ben Virág Benedek. Virág Benedek (Dióskál, 1754. – Buda, 1830. január 30.) tanár, költő, műfordító, történetíró, a magyar ódaköltészet első mestere. Sírfelirata: SZÜLETTEM. SZERETTEM HAZÁMAT S DOLGOZTAM ÉRTE. EZ AZ ÉN ÉLETEM TÖRTÉNETE. TEGYETEK TI IS ÍGY. TANÍTSÁTOK UTÓDAITOKAT, S HA AZOK IS ÍGY TESZIK, AKKOR MAGYARORSZÁG BOLDOG LESZ.


Batthyányi Lajos Ernő

Cím: Nagykanizsa
Link: www.nagykanizsa.hu

 
(1696. márc. 7. - 1765. okt. 26.) gróf, kancellár, nádor , 1765-ben gimnáziumot alapított Nagykanizsán, amelynek fenntartására 10.000 Ft értékű alapítványt tett.


Öveges József fizikus, piarista tanár

Cím: Páka,
Link: www.paka.hu

Páka község híres szülötte Öveges József fizikus, piarista tanár, akinek édesapja egy ideig a faluban tanított. Élete végéig nyarainak nagy részét szülőfalujában töltötte. Szülőházát 1993-ban emléktáblával jelölték meg. Az 1895-ben született Öveges József - a hatvanas években rendkívül népszerű televízióműsorokban - nemzedékekkel szerettette meg a fizika alaptételeit. Egyszerű példáival, sajátos, lelkes előadásmódjával tízezrek kedvence lett. A legbonyolultabb jelenségeket is képes volt egyszerű szavakkal szemléltetni, s kísérletekkel bemutatni. Budapesten hunyt el 1979-ben, Zalaegerszegen temették el.


Mező Ferenc olimpiai bajnok, tudós, tanár

Cím: Pölöskefő
Link: poloskefo.nagykar.hu

Mező Ferenc, Grünfeld (Pölöskefő, 1885. márc. 13. – Bp., 1961. nov. 21.): sportíró, tanár. A bp.-i egy.-en latin és görög nyelvből tanári oklevelet szerzett. Zalaszentgróton polgári isk., Nagykanizsán, majd Bp. en gimn. tanár. Az 1928. évi amszterdami olimpián irodalmi epikai bajnokságot nyert Az olimpiai játékok története c. munkájával, mely könyv alakban 1929-ben magyarul, 1930-ban németül is megjelent.


Baditz Ottó festőművész

Cím: 9346 Magyarkeresztúr
Link: www.magyarkeresztur.hu

 
Baditz Ottó (1849, Tótkeresztúr - 1936, Magyarkeresztúr) Főleg életképeket festett akadémikus stílusban. Steinacker Károly tanítványa volt Sopronban és jogot tanult Pozsonyban. 1871-ben művészetet tanult a bécsi akadémián, majd Münchenben folytatta tanulmányait. 15 évig élt Münchenben, egy ideig Spányi Bélával közösen tartott fenn műtermet. Gyermekportrékat festett.


Dr. Mesteri Dezső Dénes

Cím: 9375 Répceszemere,

 
Dr. Mesteri Dezső Dénes császári és királyi kamarás, paptanár 1840. augusztus 14-én Répceszemerén született. Pappá szentelése után nem sokkal Bécsbe került, ahol néhány évvel később már a Királyi Akadémia tanára lett. Tanári tevékenysége kivívta az uralkodó rokonszenvét, olyannyira, hogy Ferenc József császár meghívta a "Burgba" Rudolf herceg nevelőjének. Kezei közt nevelődtek a kor leghíresebb uralkodó házainak ifjú hercegi sarjai Spanyolországtól egészen Görögországig. Élete és működése az osztrák császárvárosba kötötte, itt is halt meg 1913. augusztus 28-án. Azonban egy pillanatra sem feledte származását, gyökereit, azt a Répce parti kis falucskát, ahol meglátta a napvilágot.


Moholy-Nagy László festő

Cím: 6454 Bácsborsód,

 
Moholy-Nagy László festő (Bácsborsód, 1895. július 20. – Chicago, 1946. november 24.) magyar fotográfus, konstruktivista festő, ipari formatervező, a Bauhaus iskola kiemelkedő tanára, a kísérleti filmek egyik magyar úttörője.


Faragó Pál - Felsőszentiván

Cím: 6447 Felsőszentiván,

 
Itt született 1886-ban Faragó Pál sakkfeladványszerző nemzetközi mester, az 1936. évi sakkvégjáték olimpiai bajnoka.


Szvetnik Joachim Mélykút

Cím: 6449 Mélykút,
Link: www.melykut.hu

 
Szvetnik Joachim ötvös, restaurátor, Kossuth-díjas (Mélykút, 1927. máj. 30. – Baja, 1988. márc. 30.). Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán kezdte 1951-ben, de még abban az évben – saját kérésére – átkerült az Iparművészeti Főiskolára, ahol 1957-ben mint tervező ötvösművész végzett. Mestere – mások mellett – Borsos Miklós volt. Az Iparművészeti Múzeumban dolgozott nyugdíjazásáig. Másolatot készített Szentpéteri József ötvösművész ezüst kannájáról, ezután bízták meg az Esterházy kincstár 25 ötvösművének restaurálásával.

Lapozó:  |<<  <<  >>  >>| 

Weboldal készítés - Softwinner
Weboldal készítés - Softwinner