12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Tarpa
www.tarpa.eu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Szécsi Szabolcs E-mail: phivatal@falunet.hu
 Telefon: +36-45-488-001 Fax: +36-45-488-006
Internet

 Internet
 

eMagyarország pont - Tarpa

Telefón: +36-45-488-012
Fax: +36-45-488-012
Kapcsolattartó személy: Németh Péter Lelkész
Adresa: 4931, Tarpa, Kossuth u. 13.

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner