12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Tiszasüly
www.tiszasuly.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Nagy Richárd E-mail:
 Telefon: +36-56 497-000 Fax: +36-56 497-019
Kostol,    Liečebné kúpele,    Pamätník

 Kostol
 

Római katolikus templom -Tiszasüly

Adresa: Tiszasüly, Kiséri út.
Link: www.tiszasuly.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Sajfoki belvízátemelő szivattyútelep Kétkémény

Adresa: Tiszasüly, külterület


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner