12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Tardos
www.tardos.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: CSABÁN BÉLA CSABA E-mail: ph.tardos@fibermail.hu
 Telefon: +36-34 351-413 Fax: +36-34 351-413
Ąudový tanec,    Chránená ojedinelos»,    Individuálna zriedavos»,    Kostol,    Lesná túra,    Múzeum,    Národopisná zbierka,    Pamätník,    Prameň,    Stála výstava,    Vidiecky turizmus,    Známa osobnos»

 Chránená ojedinelos»
Chránený prírodný skvost Maďarsko. Jeho výskyt vyľaduje výnimočnú starostlivos» a pozornos». Prosíme, ochraňujte ho aj Vy.
 

Malomvölgy Tardos

Adresa: Tardos, külterületBányaudvar Tardos

Adresa: Tardos, külterület
Telefón: +36-30-385-9675
Fax: +36-34-351-485
Kapcsolattartó személy: Szileszkiné Rendek Anikó

 Individuálna zriedavos»
 

Vörösmészkő-bányák, Tardos

Adresa: Tardos, Külterület
Telefón: +36-30-385-9675
Fax: +36-34-351-485
Kapcsolattartó személy: Szileszkiné Rendek Anikó

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Falumúzeum

Adresa: 2834 Tardos, Templom tér 11.
Telefón: +36-34-351-413
Link: www.tardos.hu

 


Vörös Gábor kőfaragó mester állandó kiállítása

Adresa: 2834 Tardos, Templom tér
Telefón: +36-34/351-413
Link: www.tardos.hu

 


Rádió Múzeum

Adresa: 2834 Tardos, Rákóczi u. 8.
Telefón: +36-30/234-6840
Kapcsolattartó személy: Tarnóczy András

 
 Kostol
 

Katolikus templom - Tardos

Adresa: Tardos,

 Múzeum
 

Fekete Lajos Múzeum

Adresa: 2834 Tardos, Templom tér 11.
Telefón: +36-34/351-413

 

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner