12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Szihalom
www.szihalom.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Bóta József Sándor E-mail: polghiv@szihalom.t-online.hu
 Telefon: +36-36-492-000 Fax: +36-36-492-000
Hrad – zrúcanina hradu,    Kluby,    Kostol,    Národopisná zbierka,    Pamätník,    Známa osobnos»

 Hrad – zrúcanina hradu
Dejiny vyvolávajúce, spomienky známych bitiek. Skutočné stavebné ojedinelosti, stáročné udalosti sa nám okamľite odohrávajú pred očami. Historické predstavenia a rytierske hry zabávajú naąich návątevníkov. Výnimočný relax a moľnos» poznania. Očakávame Vás.
 

Árpádvár - Szihalom

Adresa: 3377 Szihalom
Link: www.szihalom.hu

 Kluby
 

Fúvószenekar és Majorett Csoport - Szihalom

Adresa: Szihalom
Link: www.szihalom.hu
Kapcsolattartó személy: Koósné Jaskó Ilona

 Národopisná zbierka
Prezentácia národopisných hodnôt, na odovzdávanie odkazov minulosti a tradícií sa tu kladie neobyčajný dôraz. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Naąa zbierka srdečne očakáva záujemcov a národopiscov.
 

Tájház - Szihalom

Adresa: Szihalom, Hunyadi út 90.
Link: www.szihalom.hu

 Kostol
 

Római katolikus templom - Szihalom

Adresa: 3377 Szihalom, Hunyadi u. 60.
Link: www.szihalom.hu
Telefón: +36-49 313-225

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Kálvária - Szihalom

Adresa: Szihalom
Link: www.szihalom.hu

 Známa osobnos»
 

Nahoczki Péter vadászíjászDizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner