12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Szegvár
www.szegvar.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Szabó Tibor György E-mail: polghiv@szegvar.hu
 Telefon: +36-63 364-800 Fax: +36-63 364-800
Gejzír,    Hrad – zrúcanina hradu,    Kino,    Kostol,    Múzeum,    Pamätník,    programov a akcií,    Rybník,    Ubytovanie,    ©peciálne ponuky v Maďarsku

 Kostol
 

Római katolikus templom - Szegvár

Adresa: Szegvár, Hunyadi J. u.

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Dóczy-udvarház alapfalai és pincéje - Szegvár
Egykori vármegyeháza - Szegvár

Adresa: Szegvár, Kossuth tér 1.
Link: www.szegvar.huNepomuki Szent János szobra - Szegvár

Adresa: Szegvár
Link: www.szegvar.huSzélmalom - Szegvár

Adresa: Szegvár, Sport tér 2.
Link: www.szegvar.hu

 Múzeum
 

Falumúzeum - Szegvár

Adresa: Szegvár, Hunyadi u. 31-33.
Telefón: +36-20-567-9298
Kapcsolattartó személy: Purgel Nóra múzeumvezető

 Rybník
Vynikajúce prírodné prostredie, nekonečne pokojné okolie a v rybách bohaté vodné plochy očakávajú milovníkov rybolovu.
 

Kurca- és Kórógy-folyók

Adresa: Szegvár
Link: www.szegvar.hu


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner