12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Szűcsi
www.szucsi.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Hordósné Kovács Krisztina E-mail: szucsipolghiv@gmail.com
 Telefon: +-36-36 526-200 Fax:  
Kaątieµ,    Kostol,    Maďarský vína,    Maďarský vína, vínna pivnica,    Ochutnávka vín,    Pamätník,    Rybník,    Sakrálne umenie,    Stála výstava,    Známa osobnos»

 Sakrálne umenie
Nádherné umelecké diela v sluľbách náboľenstva. Obkolesí Vás harmónia a duąevná pohoda.
 

Templom belső - Szűcsi

Telefón: +36--37-326-165
Adresa: 3034 Szűcsi, Kossuth Lajos u. 1.

 Kaątieµ
Malebná príroda, udrľiavaný park, nádherné architektonické pozoruhodnosti a jedinečný nábytok. Váą výlet doplňte návątevou príjemných reątaurácií a zábavných programov. Navątívte nás.
 

Bajza-kúria

Telefón: 00-36-37-326-505
Adresa: Szűcsi, Bajza J. út 1.

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Bajza József Emlékszoba

Telefón: +36-37-526-006
Adresa: 3034 Szűcsi, Bajza József u. 3.
Fax: +36-37-526-006
Kapcsolattartó személy: Sasné Bercsényi Erika
Link: www.museum.hu/szucsi/bajza

 Kostol
 

Római katolikus templom - Szűcsi

Telefón: +36--37-326-165
Adresa: 3034 Szűcsi, Kossuth Lajos u. 1.
Link: www.szucsi.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Nepomuki Szent János szobra - Szűcsi

Adresa: Szűcsi

 Rybník
Vynikajúce prírodné prostredie, nekonečne pokojné okolie a v rybách bohaté vodné plochy očakávajú milovníkov rybolovu.
 

Szűcsi Völgy Tó (horgászhely)

Adresa: Szűcsi, külterület
Telefón: +36-70-615-5803
Link: www.matrato.hu


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner