12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Rátót
www.ratot.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Domiterné Molnár Annamária E-mail: ratot7@t-online.hu
 Telefon: +36-94 538-021 Fax: +36-94 538-022
Kaątieµ

 Kaątieµ
Malebná príroda, udrľiavaný park, nádherné architektonické pozoruhodnosti a jedinečný nábytok. Váą výlet doplňte návątevou príjemných reątaurácií a zábavných programov. Navątívte nás.
 

Széll Kálmán kastély

Telefón: +3694 538 017; +3620 293-5073
Adresa: 9951 Rátót, Fõ u. 32.
Link: www.rexclinic.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner