12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Arló
www.arlo.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Vámos István Józsefné dr. E-mail: onkorm.arlo@t-online.hu
 Telefon: +36-48 544-000 Fax: +36-48 544-540
Tábor µudových remesiel

 Tábor µudových remesiel
Môľete vyskúąa» a osvoji» si techniku maďarský µudových remesiel a keď ste si ju uľ osvojili, pripravte si svoje pravé umelecké dielo. Vám a Vaąim de»om budú pomáha» zručný majstri.
 

Suvadás kéművestábor

Telefón: +36-(48) 544-520
Fax: +36- (48) 544-519
Adresa: Arló
Link: www.arlo.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner