12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Sellye
www.sellye.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Nagy Attila E-mail: hivatal@sellye.hu
 Telefon: +36-73-580-900 Fax: +36-73-580-900
Botanická záhrada, Arborétum,    Kaątieµ,    Kostol,    Múzeum,    Pamätník,    Park, botanická záhrada,    Termálne liečebné kúpele,    ©peciálne ponuky v Maďarsku

 Botanická záhrada, Arborétum
Vďaka stovkám/tisíckam významných rastlín, zriedkavých stromov, kvetov a záhradných kompozícií sa stane Váą výlet nádherným. Naąe arborétum očakáva po oddychu túľiacich návątevníkov.
 

Arborétum - Sellye

Adresa: Sellye
Link: www.sellye.hu

 Kaątieµ
Malebná príroda, udrľiavaný park, nádherné architektonické pozoruhodnosti a jedinečný nábytok. Váą výlet doplňte návątevou príjemných reątaurácií a zábavných programov. Navątívte nás.
 

Volt Draskovich-kastély - Sellye

Adresa: 7690 Sellye, Köztársaság tér 7.
Link: www.sellye.hu

 Termálne liečebné kúpele
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Maďarsko. Nádherné prostredie, komfort, dokonalá hygiena, zotavujúce a osvieľujúce kúry, terapie pre vąetky vekové kategórie. Ich liečivé účinky sú známe a obµúbené od pradávna.
 

Sellye Városi Termálfürdő

Adresa: 7960 Sellye, Fürdő u. 42,
Link: www.termalfurdo.hu
Telefón: +36-20 931-7800

 Kostol
 

Római katolikus templom - Sellye

Adresa: 7960 Sellye, Dráva u. 9,
Link: www.sellye.hu
Kapcsolattartó személy: Nemes József plébánosSellye református temploma

Adresa: 7960 Sellye, Domb u. 11
Link: www.sellye.hu
Telefón: +36-73 480-309

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Szobrok - Sellye

Adresa: Sellye

 Múzeum
 

Kiss Géza Ormánsági Múzeum, Skanzen

Adresa: 7690 Sellye, Köztársaság tér 6.
Telefón: +36-73-480-201
Link: www.sellye.hu

 Park, botanická záhrada
Vďaka stovkám/tisíckam významných rastlín, zriedkavých stromov, kvetov a záhradných kompozícií sa stane Váą výlet nádherným.
 

Volt Draskovich-kastély 17 holdas parkja

Adresa: 7690 Sellye, Köztársaság tér 7.


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner