12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Súr
www.sur.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: SÓGORKA MIKLÓS E-mail: info@sur.hu
 Telefon: +36-34-375-033 Fax:  
Jazda na koči,    Jazda na koni,    Karneval, paráda,    Kostol,    Lesná túra,    Modlitebňa,    Pamätník,    Poµovnícky dom,    Poµovníctvo,    programov a akcií,    Rybník,    Vidiecky turizmus,    Vodopád,    Zábava, festival,    Zimné ąporty

 Zimné ąporty
Čakajú Vás vybudované dráhy, zábavné zimné programy, ako aj pozoruhodná pohostinnos» a krásne prostredie.
 

Sípálya - Súr

Adresa: Súr
Link: www.sur.hu

 Zábava, festival
Účastníkov okúzli nezabudnuteµná nálada a veµkolepý sprievod. Návątevníkov jedinečným spôsobom strhne farebný, veselý a rytmický vír účastníkov.
 

Falunapok - Súr

Adresa: Súr

 Kostol
 

Evangélikus templom - Súr

Adresa: 2889. Súr Petõfi S. u. 41.
Telefón: +36-22 592-000
Link: sur.lutheran.huRómai katolikus templom - Súr

Adresa: Súr,
Link: www.sur.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Tianoni emlékmű - Súr

Adresa: Súr, Szabadság tér
Link: www.sur.hu

 Rybník
Vynikajúce prírodné prostredie, nekonečne pokojné okolie a v rybách bohaté vodné plochy očakávajú milovníkov rybolovu.
 

Súri tó - horgászhely

Adresa: Súr
Link: www.sur.hu
Telefón: +36-30 375-8612
Kapcsolattartó személy: Sógorka Ottó

 Vodopád
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných daností Maďarsko. Z prírodných prameňov napájaná ojedinelos». Park osadený lavičkami prináąa úplný relax, ponúka Vám krásne prostredie pre oddych myąlienok a pre znovu naplnenie energiou.
 

Békesség Szigete Hitmélyítő Tábor - Súr

Adresa: 2889 Súr, Csatkai u. 8.
Link: www.tabor.apostoli.hu
Telefón: +36-20 / 512-4158
Kapcsolattartó személy: Kulisek Tamás


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner