12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Sárbogárd
www.sarbogard.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Dr. Sükösd Tamás E-mail: sarbopgard@mailbox.hu
 Telefon: +36-25/460-137 Fax: +36-25/460-1013
Kostol

 Kostol
 

Sárbogárd római katolikus temploma

Telefón: +36-30 219-6816
Adresa: 7000 Sárbogárd, József Attila u. 18,
Link: www.google.com

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner