12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nagyvisnyó
www.nagyvisnyo.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: CSÖGÉR BÁLINT E-mail: ph.nvisnyo@index.hu
 Telefon: +36-36-351-174 Fax: +36-36-351-030
Kostol

 Kostol
 

Református templom Nagyvisnyó

Telefón: +36-36 351-335
Adresa: 3349 Nagyvisnyó, Kertész út 2.

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner