12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nagykáta
www.nagykata.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Dorner Gábor E-mail: nagykata.pmh@freemail.hu
 Telefon: +36-29-440-007 Fax: +36-29-440-086
Kostol

 Kostol
 

Római katolikus templom Nagykáta

Telefón: +36-29 440-087
Kapcsolattartó személy: Tóth András plébános
Adresa: Nagykáta,
Link: www.users.monornet.hu/nkplebania

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner