12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Beregdaróc
www.beregdaroc.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Tánczos lászló E-mail: info@beregdaroc.hu
 Telefon: +36-45 706-200 Fax:
Kostol

 Kostol
 

Római katolikus templom Beregdaróc

Adresa: 4934 Beregdaróc
Link: www.beregdaroc.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner