12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Rinyaszentkirály
 
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: MOLNÁR JÓZSEF E-mail: gorgeteg@somogy.hu
 Telefon: +36-82-718-069 Fax: +36-82-567-032
Kostol

 Kostol
 

Római katolikus templom - Rinyaszentkirály

Telefón: +36--82-467-010
Adresa: Rinyaszentkirály Fő utca

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner