12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nemeskér
 
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: JOÓNÉ NAGY CSILLA EMŐKE E-mail:
 Telefon: +36-99/365-202 Fax: +36-99/365-202
Kostol

 Kostol
 

Római katolikus templom - Nemeskér

Telefón: +36-99-365-221
Kapcsolattartó személy: Újkéri plébánia
Adresa: Nemeskér, Fő u. 47.

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner