12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Járdánháza
www.jardanhaza.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Kovács Gábor E-mail: jardanhaza@t-online.hu
 Telefon: +36-48-466-002 Fax: +36-48-444-753
Kostol

 Kostol
 

Római katolikus templom - Járdánháza

Adresa: 3664 Járdánháza,
Link: www.jardanhaza.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner