12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Balsa
www.balsa.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Somogyi Szilvia E-mail: polgarmester@balsa.hu
 Telefon: +36-42-207-692 Fax: +36-42-207-692
Kostol

 Kostol
 

Római katolikus templom - Balsa

Telefón: +36-42 206-145
Adresa: 4468 Balsa, Szabolcsvezér u.
Link: www.balsa.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner