12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Ősi
www.osikozseg.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Kotzó László E-mail: ph@osikozseg.hu
 Telefon: +36-88-496-192 Fax: +36-88-355-192
Kostol

 Kostol
 

Római katolikus templom - Ősi

Adresa: 8161 Ősi, Dobos Kovács J. utca 1.
Link: wiki.utikonyvem.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner