12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Szajol
www.szajol.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Szöllősi József E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu
 Telefon: 0036-56-446-000 Fax: 0036-56-446-447
Kostol

 Kostol
 

Római Katolikus Templom - Szajol

Telefón: +36-56 446-141
Adresa: 5081 Szajol, Rózsák tere 6.

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner