12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Rétság
www.retsag.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Mezőfi Zoltán E-mail: hivatal@retsag.hu
 Telefon: +36-35 550-100 Fax: +36-35 350-712
Jazda na koni,    jedáleň,    Kostol,    Liečivé rastliny,    Múzeum,    Pamätník,    Sakrálne umenie,    Stála výstava,    Ubytovanie,    Vyzdvihnuté podnikania

 Vyzdvihnuté podnikania
 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár - Rétság

Telefón: +36-35-350-785
Kapcsolattartó személy: Végh József igazgató
Adresa: 2651 Rétság, Rákóczi út 26.
Link: www.retsag.hu

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Helytörténeti Kiállítás - Rétság

Telefón: +36-35-350-785
Kapcsolattartó személy: Végh József
Adresa: 2651 Rétság, Templom u. 8.

 
 Ubytovanie
 

Lókos Fogadó - Rétság

Telefón: +36-35 550-206
Kapcsolattartó személy: Krajcsek János
Adresa: 2651 Rétság, Rákóczi u. 294/1 hrsz.
Fax: +36-35 550-207

 Kostol
 

Szent András Katolikus plébániatemplom - Rétság

Telefón: +36-35-350-402
Adresa: 2651 Rétság, Templom u. 1.

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

II. világháborús emlékmű - Rétság

Adresa: 2651 Rétság, Templom u. 1.Millecentenáriumi emlékoszlop - Rétság

Adresa: 2651 Rétság, Rákóczi u. –Templom u. –József Attila u.Szentháromság szobor - Rétság

Adresa: 2651 Rétság, TemplomkertGörgey Artúr Emléktábla - Rétság

Adresa: 2651 Rétság, Templomkert

 jedáleň
 

Anna Étterem - Rétság

Adresa: 2651 Rétság, Nagyparkoló 4-5.
Telefón: +36-35 350-634


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner