12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Rákóczifalva
www.rakoczifalva.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Dr. Túróczi Imrre E-mail: titkarsag@rakoczifalva.hu
 Telefon: +36-56 441-028 Fax: +36-56 441-542
Ąudové umenie,    Kostol,    Lesná túra,    Múzeum,    Pamätník

 Ąudové umenie
Maďarský µudové umenie je jedinečnou hodnotou v Európe. Majstrovské diela remeselníkov, hrnčiarov, rezbárov, nábytkárov, sochárov, garbiarov, čipkárov, výrobcov hudobných nástrojov, kováčov, výrobcov zbraní, súkenníkov a obuvníkov sú naąimi trvalými hodnotami.
 

Balogh Győzőné, csuhéfonó

Adresa: Rákóczifalva,
Link: www.rakoczifalva.hu

 Lesná túra
Značené turistické trasy, presné mapy pozoruhodností a pohodlné oddychové miesta očakávajú milovníkov túr. K ich odpočinku môľu napomôc» turistický sprievodcovia.
 

Tisza-parti tanösvény

Adresa: 5085 Rákóczifalva, külterület
Link: www.erdopedagogia.hu
Telefón: +36-20 221-57-20
Kapcsolattartó személy: Dósa Gyula erdész-erdőpedagógus

 Kostol
 

Római katolikus templom Rákóczifalva

Adresa: Rákóczifalva

 


Református templom Rákóczifalva

Adresa: Rákóczifalva

 
 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

II. Rákóczi Ferenc mellszobra Rákóczifalva

Adresa: Rákóczifalva,

 Múzeum
 

Macimúzeum

Adresa: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 3.
Telefón: +36- 20 568-4463
Kapcsolattartó személy: Balázs Antal
Link: www.rakoczifalva.hu


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner