12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Rácalmás
www.racalmas.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: SCHRICK ISTVÁN E-mail: polgarmester@racalmas.hu
 Telefon: +36-25-440-001 Fax: +36-25-444-958
Individuálna zriedavos»,    jedáleň,    Kaątieµ,    Kluby,    Kostol,    Lesná túra,    Maďarský pochú»ky krok za krokom,    Maďarský vína, vínna pivnica,    Modlitebňa,    Národopisná zbierka,    Pamätník,    Prameň,    programov a akcií,    Rybník,    Sakrálne umenie,    Stála výstava,    Ubytovanie,    Vyzdvihnuté podnikania,    Zábava, festival

 Sakrálne umenie
Nádherné umelecké diela v sluľbách náboľenstva. Obkolesí Vás harmónia a duąevná pohoda.
 

Pieta szobor - Rácalmás

Adresa: 2459 Rácalmás
Link: www.racalmasivarosvedok.hu

 Modlitebňa
 

Jankovich kápolna - Rácalmás

Adresa: 2459 Rácalmás,
Link: www.racalmasivarosvedok.hu

 Kaątieµ
Malebná príroda, udrľiavaný park, nádherné architektonické pozoruhodnosti a jedinečný nábytok. Váą výlet doplňte návątevou príjemných reątaurácií a zábavných programov. Navątívte nás.
 

Jankovich Kúria Rácalmás

Adresa: 2459 Rácalmás, Jankovich köz 1-7.
Link: www.jankovichkuria.hu
Telefón: +3625-440-020; +3630 632-2683
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaroModrovich – Bay kúria

Adresa: 2459 Rácalmás,

 Kluby
 

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

Adresa: 2459 Rácalmás, Széchenyí tér 19,
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Link: www.racalmasivarosvedok.hu

 Národopisná zbierka
Prezentácia národopisných hodnôt, na odovzdávanie odkazov minulosti a tradícií sa tu kladie neobyčajný dôraz. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Naąa zbierka srdečne očakáva záujemcov a národopiscov.
 

Helytörténeti gyűjtemény - Rácalmás

Adresa: 2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7.
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Link: www.jankovichkuria.hu
Telefón: +36-25 440-020

Miestne History Collection
 Individuálna zriedavos»
 

Ólomkatona aki Miska huszár lett

Adresa: Rácalmás
Link: www.racalmas.huRácalmási kivi szüret

Adresa: Rácalmás

 Vyzdvihnuté podnikania
 

Művelődési Ház - Rácalmás

Adresa: 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.
Telefón: +36-25-440-456
Link: www.racalmas.hu

 Lesná túra
Značené turistické trasy, presné mapy pozoruhodností a pohodlné oddychové miesta očakávajú milovníkov túr. K ich odpočinku môľu napomôc» turistický sprievodcovia.
 

Nagy-sziget és Ártéri Tanösvény

Adresa: 2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7.
Telefón: +36-25 440-020
Link: www.jankovichkuria.hu

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Gasztronómiai bemutatóhely

Adresa: 2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7.
Telefón: +36-25 440-020
Link: www.jankovichkuria.huKelet-Afrikai vadásztrófea kiállítás

Adresa: 2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7.
Telefón: +36-25 440-020
Link: www.jankovichkuria.hu
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro

 Zábava, festival
Účastníkov okúzli nezabudnuteµná nálada a veµkolepý sprievod. Návątevníkov jedinečným spôsobom strhne farebný, veselý a rytmický vír účastníkov.
 

XVI. Rácalmási Tökfesztivál 2019

Adresa: 2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7.
Telefón: +36-30-9395-499
Link: www.racalmasitokfesztival.hu
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Bodnár Sándor

 Prameň
Prírodný prameň. Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných minerálnych daností Maďarsko. Príjemný výlet pre celú rodinu.
 

Salamon-kút

Adresa: Rácalmás Ófalu

 Kostol
 

Ráctemplom - Rácalmás

Adresa: 2459 Rácalmás,Evangélikus - református templom - Rácalmás

Adresa: 2459 Rácalmás,
Link: www.lutheran.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

1848 Rácz-Almás

Adresa: 2459 Rácalmás
Link: www.racalmasivarosvedok.huPajzs család síremléke

Adresa: 2459 Rácalmás,
Link: www.racalmasivarosvedok.hu

 Rybník
Vynikajúce prírodné prostredie, nekonečne pokojné okolie a v rybách bohaté vodné plochy očakávajú milovníkov rybolovu.
 

Duna folyó

Adresa: 2459 Rácalmás,
Link: siralyhe.gportal.hu
Telefón: +36-30 351-4834

 programov a akcií
 

XII. Almavirág fesztivál - Rácalmás

Adresa: 2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7.
Link: www.facebook.com/AlmaviragFesztival/
Telefón: +36-30 9395-499
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Bodnár SándorRácalmási Tökfesztivál 2020

Adresa: 2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7.
Link: racalmasitokfesztival.hu
Telefón: +36-30-9395-499
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Bodnár Sándor
Mikortól: 0000-00-00
Meddig: 0000-00-00XII. Almavirág Fesztivál - Rácalmás

Adresa: 2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7.
Link: www.facebook.com/AlmaviragFesztival/
Telefón: +36-30 9395-499
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Bodnár Sándor
Mikortól: 2020-05-16
Meddig: 2020-05-16

 Maďarský pochú»ky krok za krokom
Spoznajte prípravu maďarský ąpecialít! Bryndzové haluąky, haruµa, ąúµance s makom a s orechmi, dolky, gazdovský guµáą, pečená hus a polievky ako sú demikát, melencová, hubová, sedliacka a hŕstková a iné pochú»ky starých mám.
 

Gasztronómiai tér

Adresa: 2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7.
Link: www.jankovichkuria.hu
Telefón: +36-25 440-020

 Maďarský vína, vínna pivnica
Oprávnene známe maďarský vína zo známej vinárskej oblasti.
 

Pincék - Rácalmás

Adresa: 2459 Rácalmás,
Link: www.racalmasivarosvedok.hu


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner