12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Polgár
www.polgar.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: TÓTH JÓZSEF E-mail: polgarhiv@t-online.hu
 Telefon: +36-52/573-510 Fax: +36-52/391-455
Termálne liečebné kúpele

 Termálne liečebné kúpele
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Maďarsko. Nádherné prostredie, komfort, dokonalá hygiena, zotavujúce a osvieľujúce kúry, terapie pre vąetky vekové kategórie. Ich liečivé účinky sú známe a obµúbené od pradávna.
 

Polgári Gyógyvizű Thermálfürdő

Telefón: +36-52-391-188
Fax: +36-52-391-374
Adresa: 4090 Polgár, Fürdő u. 2.
Link: www.polgar.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner