12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Pellérd
www.pellerd.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Tajti Zoltán E-mail: hivatal@pellerd.hu
 Telefon: +36-72 587-910 Fax: +36-72 587-922
Hrnčiarstvo,    Kaątieµ,    Korzo, vzhµad mesta,    Kostol,    Modlitebňa,    Múzeum,    Pamätník,    Park, botanická záhrada,    Rybník,    Sakrálne umenie

 Modlitebňa
 

Szent Kereszt Kápolna - Pellérd

Adresa: Pellérd
Link: www.pellerd.hu

 Kaątieµ
Malebná príroda, udrľiavaný park, nádherné architektonické pozoruhodnosti a jedinečný nábytok. Váą výlet doplňte návątevou príjemných reątaurácií a zábavných programov. Navątívte nás.
 

Brázay kastély - Pellérd

Adresa: Pellérd
Link: www.pellerd.hu

 Kostol
 

Szent Margit Templom - Pellérd

Adresa: Pellérd
Link: www.pellerd.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Világháborús emlékmű - Pellérd

Adresa: Pellérd
Link: www.pellerd.huOrbán szobor - Pellérd

Adresa: Pellérd
Link: www.pellerd.hu

 Park, botanická záhrada
Vďaka stovkám/tisíckam významných rastlín, zriedkavých stromov, kvetov a záhradných kompozícií sa stane Váą výlet nádherným.
 

Brázay Kastélypark, Szabadidőpark - Pellérd

Adresa: Pellérd
Link: www.pellerd.hu

 Rybník
Vynikajúce prírodné prostredie, nekonečne pokojné okolie a v rybách bohaté vodné plochy očakávajú milovníkov rybolovu.
 

Horgásztó - Pellérd

Adresa: Pellérd
Link: www.pellerd.hu
Kapcsolattartó személy: Gáspár Zsolt


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner