12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Budapest XI.
www.ujbuda.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: DR. László Imre E-mail: web@ujbuda.hu
 Telefon: 0036 1 372-4500 Fax: 0036 1 466-5287
Plaváreň, kúpalisko

 Plaváreň, kúpalisko
Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Slovenska. Z prameňov napĺňané jedinečné bazény, s úplnou hygienou a s komfortom, očakávajú milovníkov ąportu a milovníkov uľívania v krásnom prostredí. Občerstvite sa u nás!
 

Nyéki Imre Uszoda

Telefón: +36- 1 208 40 25
Adresa: 1116 Budapest, XI. kerület, Kondorosi út 14.
Link: www.nyekiimreuszoda.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner