12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nagykorpád
www.nagykorpad.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: SZABÓ ZOLTÁN E-mail: nagykorpad@somogy.hu
 Telefon: +36-82-385-467 Fax: +36- 82/385-467
Korzo, vzhµad mesta,    Kostol,    Pamätník

 Korzo, vzhµad mesta
 

Nagykorpád település

Adresa: 7545 Nagykorpád
Link: www.nagykorpad.hu

 Kostol
 

Református templom - Nagykorpád

Adresa: 7545 Nagykorpád,
Link: www.somogy.hu/nagykorpadRómai katolikus templom - Nagykorpád

Adresa: 7545 Nagykorpád,
Link: www.somogy.hu/nagykorpad

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

II. világháborús emlékmű - Nagykorpád

Adresa: 7545 Nagykorpád,
Link: www.nagykorpad.hu

 

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner