12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nagyút
www.nagyut.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: TÓTH GÉZA E-mail: ph@nagyut.hu
 Telefon: +36-36/497-001 Fax: +36-36/497-241
Kostol,    Pamätník

 Kostol
 

Római katolikus templom - Nagyút

Adresa: Nagyút,
Link: www.nagyut.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Szent Vendel-szobor - Nagyút

Adresa: Nagyút
Link: www.nagyut.huII. Világháborús Emlékmű - Nagyút

Adresa: Nagyút
Link: www.nagyut.hu


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner