12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Százhalombatta
www.szazhalombatta.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: VEZÉR MIHÁLY E-mail: polghiv@mail.battanet.hu
 Telefon: 0036-23-355-044 Fax: 0036-23-355-044
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Matrica Múzeum új állandó kiállítása

Telefón: +36-23 354-591
Fax: +36-23 540-069
Kapcsolattartó személy: Dobos Ágnes
Adresa: 2440. Százhalombatta, Gesztenyés út 1-3.
Link: www.matricamuzeum.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner