12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Marcali
www.marcali.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: DR. SÜTŐ LÁSZLÓ E-mail: polghiv@marcaliph.hu
 Telefon: 0036-85-501-000 Fax: 0036-85-501-055
Liečebné kúpele

 Liečebné kúpele
Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Maďarsko. Nádherné prostredie, komfort, dokonalá hygiena, zotavujúce a osvieľujúce kúry, terapie pre vąetky vekové kategórie.
 

Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont

Telefón: +36 85 515-200
Adresa: 8700 Marcali, Rózsa u. 2/a
Link: www.marcali-furdo.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner