12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Magyarpolány
www.polanyinfo.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Grőber József E-mail: hivatal@magyarpolany.hu
 Telefon: +36-88- 503-820 Fax:  
Kostol,    Lesná túra,    Múzeum,    Pamätník,    Ubytovanie,    Vidiecky turizmus,    Vodopád,    ©peciálne ponuky v Maďarsku

 Lesná túra
Značené turistické trasy, presné mapy pozoruhodností a pohodlné oddychové miesta očakávajú milovníkov túr. K ich odpočinku môľu napomôc» turistický sprievodcovia.
 

Bakony - Magyarpolány

Adresa: Bakony

 Kostol
 

Római katolikus templom - Magyarpolány

Adresa: Magyarpolány

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Kálvária - Magyarpolány

Adresa: Magyarpolány
Link: www.polanyinfo.hu

 Vidiecky turizmus
Tradícia, naplnený ľivot. Vďaka pokojnému a priateµskému prostrediu dediny môľeme načerpa» energiu a dovoli» oddýchnu» naąim myąlienkam. Spoznajte atmosféru kaľdého regiónu!
 

Harangláb Vendégház - Magyarpolány

Adresa: 8449 Magyarpolány, Sallai u.19
Link: www.haranglab.hu
Telefón: +36-88/231-187;+36-30-601-1990
Fax: +36-88/231-187
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Kapcsolattartó személy: Sebe Istvánné

 Vodopád
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných daností Maďarsko. Z prírodných prameňov napájaná ojedinelos». Park osadený lavičkami prináąa úplný relax, ponúka Vám krásne prostredie pre oddych myąlienok a pre znovu naplnenie energiou.
 

Kulcsosház falusi turizmus Magyarpolány

Adresa: 8449 Magyarpolány, Petõfi u. 4.
Link: www.magyarpolany.hu
Telefón: +36-88/503-820
Fax: +36-88/503-820


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner