12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Mátramindszent
www.matramindszent.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Horváth János E-mail: matramph@profinter.hu
 Telefon: 0036-32-365-051 Fax: 0036-32-366-177
Korzo, vzhµad mesta,    Kostol,    Lesná túra,    Modlitebňa,    Pamätník,    Poµovníctvo,    programov a akcií,    Ubytovanie,    Vidiecky turizmus

 Modlitebňa
 

Barakk kápolna - Mátramindszent

Adresa: Mátramindszent
Link: www.matramindszent.hu

 Korzo, vzhµad mesta
 

Képek a településről - Mátramindszent

Adresa: Mátramindszent
Link: www.matramindszent.hu

 Kostol
 

Római katolikus templom - Mátramindszent

Adresa: Mátramindszent
Link: www.matramindszent.hu

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Emlékkő - Mátramindszent

Adresa: Mátramindszent
Link: www.matramindszent.hu

 Vidiecky turizmus
Tradícia, naplnený ľivot. Vďaka pokojnému a priateµskému prostrediu dediny môľeme načerpa» energiu a dovoli» oddýchnu» naąim myąlienkam. Spoznajte atmosféru kaľdého regiónu!
 

Ilona Vendégház

Adresa: 3155 Rákóczi út 34.
Link: www.matramindszent.hu
Telefón: +36-32 787-946;+36-20-498-0936
Kapcsolattartó személy: Kunné Tajti Ilona


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner