12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Kőröstetétlen
www.korostetetlen.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: PÁSZTOR IMRE E-mail: info@korostetetlen.hu
 Telefon: +36-53 368 005 Fax: +36-53 368 005
Individuálna zriedavos»,    Korzo, vzhµad mesta,    Kostol,    Modlitebňa,    Pamätník

 Modlitebňa
 

Ökumenikus Imaház

Adresa: Kőröstetétlen
Link: www.korostetetlen.hu

 Individuálna zriedavos»
 

Árpád-halom

Adresa: Kőröstetétlen
Link: www.korostetetlen.hu

 
 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Honfoglalás Emlékmű

Adresa: Kőröstetétlen,
Link: www.korostetetlen.hu


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner