12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Jászkarajenő
www.jaszkarajeno.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: PALYA ISTVÁN KÁLMÁN E-mail: jkaraph@t-online.hu
 Telefon: +36-53-366-001 Fax: +36-53-366-001
Individuálna zriedavos»,    Jazda na koči,    Kostol,    Pamätník,    Prameň,    Vidiecky turizmus

 Individuálna zriedavos»
 

Szikes puszta - Jászkarajenő

Adresa: 2746 Jászkarajenő,külterület
Link: turizmus.homokhatsag.hu

 Prameň
Prírodný prameň. Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných minerálnych daností Maďarsko. Príjemný výlet pre celú rodinu.
 

Mira gyógyvíz - Jászkarajenő

Adresa: 2746 Jászkarajenő,
Link: www.miraviz.hu

 Kostol
 

Római katolikus templom - Jászkarajenő

Adresa: 2746 Jászkarajenő, Fő út
Link: www.jaszkarajeno.hu
Telefón: +36-53/366-042Református templom - Jászkarajenő

Adresa: 2746 Jászkarajenő,Fő utca 87.
Link: www.jaszkarajeno.hu
Telefón: +36-53/366-037
Kapcsolattartó személy: Maczó Zsolt Mihály

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

II. világháborús emlékmű - Jászkarajenő

Adresa: 2746 Jászkarajenő, Kósa József tér
Link: www.jaszkarajeno.hu

 
 Jazda na koči
S kočom, alebo s konským záprahom sa môľeme túla» v nádhernom prostredí s jedinečne krásnymi prírodnými scenériami. Nostalgia a romantika v kaľdej minúte. Očakávame Vás.
 

Jászkarajenői Lovasnapok

Adresa: 2746 Jászkarajenő,
Link: www.jaszkarajeno.hu

 Vidiecky turizmus
Tradícia, naplnený ľivot. Vďaka pokojnému a priateµskému prostrediu dediny môľeme načerpa» energiu a dovoli» oddýchnu» naąim myąlienkam. Spoznajte atmosféru kaľdého regiónu!
 

Csárdalaposi Vendégház - Jászkarajenő

Adresa: 2746 Jászkarajenő, Csárdalapos 27.
Link: turizmus.homokhatsag.hu
Telefón: +36-53/366-036; 30-9786-982
Kapcsolattartó személy: Heimann Gyuláné


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner