12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Izsófalva
www.izsofalva.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Ötvös Béla E-mail: polg.hiv.izsofalva@parisat.hu
 Telefon: +36-48 351-110 Fax: +36-48 351-055
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Izsó Miklós állandó kiállítás - Izsófalva

Adresa: Izsófalva, Izsó u. 66.

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner