12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Ivándárda
ivandarda.ekisterseg.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Deák József E-mail: ivandarda@freemail.hu
 Telefon: +36 69 379 914 Fax:  
Individuálna zriedavos»,    Kostol,    Pamätník

 Kostol
 

Római katolikus templom - Ivándárda

Adresa: 7781 Ivándárda,Evangélikus templom - Ivándárda

Adresa: 7781 Ivándárda,
Telefón: +36-69/379-858
Kapcsolattartó személy: Gondnok-pénztáros: Ács János

 Pamätník
Čas» naąej histórie. Predstavuje minulos» a odkaz naąich predkov ako príklad pre súčasnos». Patrí im za to naąa úcta.
 

Hősi emlékmű - Ivándárda

Adresa: 7781 Ivándárda,


Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner