12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Budapest V.
city.uw.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Szentgyörgyvölgyi Péter E-mail:
 Telefon: 0036 1 317 20 73 Fax: 0036 1 317 20 73
Ubytovanie

 Ubytovanie
 

Hotel Erzsébet City Center*** plus

Telefón: +36 1 889-3710
Fax: +36 1 889-3763
Adresa: 1053 Budapest, Károlyi Mihály u.11-15.
Link: www.danubiushotels.com/erzsebet

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner