12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Hollókő
www.holloko.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: SZABÓ CSABA E-mail: polgarmester@holloko.hu
 Telefon: +36-32-379-255 Fax:
Svetové dedičstvo

 Svetové dedičstvo
Výnimočne chránený skvost Maďarsko. Čas» svetového dedičstva, vyľaduje výnimočnú starostlivos» a pozornos». Prosíme, ochraňujte ho aj Vy.
 

Hollókő

Telefón: 0036 32 579 011
Kapcsolattartó személy: Hollókőért Alapítvány, Fundation
Adresa: Hollókő

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner