12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Herend
www.herend.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Jánszky Lajos László E-mail: polgarmester@herend.hu
 Telefon: +36-88-513-700 Fax: +36-88-513-705
Výstava porcelánu

 Výstava porcelánu
Maďarský porcelán je jedinečnou hodnotou na celom svete. Skutočné zriedkavosti, nádherné zbierky a práce dneąných talentov očakávajú záujemcov a zberateµov.
 

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.

Telefón: 00 36 88 523 185
Fax: 00 36 88 261 518
Adresa: 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 140.
Link: www.herend.com

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner