12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Tiszapüspöki
www.tiszapuspoki.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Bander József E-mail: polghivtp@t-online.hu
 Telefon: 0036-56-445-000 Fax: 0036-56-445-257
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Helytörténeti gyűjtemény - Tiszapüspöki

Telefón: +36-56/445-053
Adresa: 5211 Tiszapüspöki, Fő út 79.
Link: tiszapuspoki.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner