12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Biharkeresztes
www.biharkeresztes.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Dani Béla Péter E-mail: hivatal@biharkeresztes.hu
 Telefon: 0036-54 430-002 Fax: 0036-54 430-001
Múzeum

 Múzeum
 

Helytörténeti gyűjtemény - Biharkeresztes

Telefón: +36-54 430-069
Adresa: Biharkeresztes, Kölcsey utca 7.
Link: www.biharkeresztes.farw.hu/vmhk

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner