12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Borsodnádasd
www.borsodnadasd.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Kormos Krisztián E-mail: polgarmester@borsodnadasd.hu
 Telefon: +36-48-442-334 Fax: +36-21-345-70-45
Stála výstava

 Stála výstava
Výnimočná zbierka a jej jedinečný obsah prinesie kaľdému návątevníkovi skutočný záľitok. Exponáty Vám priblíľia viacjazyčné informačné materiály. Navątívte nás!
 

Helytörténeti Gyűjtemény - Borsodnádasd

Telefón: +36-48/542-010
Kapcsolattartó személy: Sági Tibor
Adresa: 3672 Borsodnádasd, Táncsics út 4.
Link: www.borsodnadasd.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner