12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Nagyberki
www.nagyberki.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Komár András János E-mail: korjnagyberki@t-online.hu
 Telefon: +36-82 579-012 Fax: +36-82 579-012
Individuálna zriedavos»

 Individuálna zriedavos»
 

Halom sírok - Nagyberki

Adresa: Kisberki, Szalacskai dombok
Link: www.nagyberki.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner