12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Halimba
www.halimba.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Kovácsné Véber Eszter E-mail: korjegyzohalimba@vazsonykom.hu
 Telefon: +36-88 237-003 Fax:
Liečivé rastliny

 Liečivé rastliny
Homeopatia a prírodné liečiteµstvo, biokultúra a príroda. Pradávne a univerzálne sily napomáhajú Váąmu organizmu.
 

Halimbárium

Adresa: 8452 Halimba,

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner