12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Kiskunhalas
www.kiskunhalas.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Fülöp Róbert E-mail: polgarmester@kiskunhalas.hu
 Telefon: +36-77-523-100 Fax: +36-77-423-612
Liečebné kúpele

 Liečebné kúpele
Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Maďarsko. Nádherné prostredie, komfort, dokonalá hygiena, zotavujúce a osvieľujúce kúry, terapie pre vąetky vekové kategórie.
 

Halasi Termál-gyógyfürdő és Strand

Telefón: +36-77-422 590
Fax: +36-77-427-700
Adresa: 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1.
Link: www.halasthermal.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner