12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Hajdúnánás
www.hajdunanas.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Szólláth Tibor Zoltán E-mail: szollath@hajdunanas.hu
 Telefon: 0036-52-381-411 Fax: 0036-52-381-087
Liečebné kúpele

 Liečebné kúpele
Zvláą» pozorne sledovaná oblas» jedinečných vodných a minerálnych daností Maďarsko. Nádherné prostredie, komfort, dokonalá hygiena, zotavujúce a osvieľujúce kúry, terapie pre vąetky vekové kategórie.
 

Hajdúnánási Gyógyfürdő

Telefón: +36-52-381-858
Fax: +36-52-570-723
E-mail: Üzenet -automatikus fordítással is, e-mail: english-hungarian, deutsch-ungarisch, francais-hongrois, italiano-ungherese, espanol-húngaro
Adresa: Hajdúnánás, Fürdő u. 7.
Link: www.nanasfurdo.hu

         
         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner