12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Hahót
www.hahot.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Szabó Zsolt E-mail: hivatal@hahothivatal.koznet.hu
 Telefon: +36-93-563-000 Fax: +36-93-363-001
Internet

 Internet
 

Hahóti Teleház

Telefón: +36-93-563-011
Fax: +36-93-563-010
Kapcsolattartó személy: Lengyelné Horváth Éva
Adresa: 8771 Hahót, Deák F. u. 4.

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner