12:88:00
    earner: Mesto Zoznam zrak
 Domov
 Vyhľadávanie Zrak
 Ubytovanie Vyhľadávanie
 Searching events
 Fotogaléria


Hárskút
www.harskut.hu
Zdravíme milých návątevníkov!

Veríme, ľe čas strávený u nás bude pre Vás v znamení príjemného oddychu a mnohých nádherných záľitkov. Naďalej sa budeme usilova» o to, aby Vám naąe s malebným okolím súvisiace sluľby, z času na čas, vrátili spomienky a aby sme Vás mohli čoskoro znova uvidie». Navątívte nás!
 Starosta: Tábori Ferenc E-mail: harskutonkor@invitel.hu
 Telefon: +36-88-272-916 Fax: +36-88-272-916
Vodopád

 Vodopád
Zvláą» pozoruhodná oblas» jedinečných vodných daností Maďarsko. Z prírodných prameňov napájaná ojedinelos». Park osadený lavičkami prináąa úplný relax, ponúka Vám krásne prostredie pre oddych myąlienok a pre znovu naplnenie energiou.
 

Hárslevél - Ifjúsági Vendégszobák

Telefón: +36-88/272-662;+36-30-544-276
Kapcsolattartó személy: Bachstetter Anikó
Adresa: Hárskút, Rákóczi u. 16.
Link: www.harskut.hu

         

Dizajn webových stránok - Softwinner
Dizajn webových stránok - Softwinner